Veckans TA – v 48, 2021-11-29

Vi går in i en minst sagt spännande börsvecka, jag förväntar mig fortsatt hög volatilitet på globala indexnivåer. VIX (rädslaindex) har spikat upp per i fredags och noterat högsta toppen sedan mars i år vilket indikerar på att marknaden förväntar sig tilltagande volatilitet/stora rörelser. Den nya Covid-19 varianten “Omikron” som först upptäcktes i Gauteng i Sydafrika har spridit sig under helgen och fler bekräftade fall har rapporterats världen över. Därför har jag valt att dedikera det här avsnittet till några tidigare “Coronavinnare”. Vi kommer att titta närmare på Evolution, Embracer Group och Stillfront som alla hittills har underpresterat i relation till Stockholmsbörsen i år.

Evolution (EVO)
YTD: 15 %
Time Frame: Weekly
Såklart mycket fundamentalt som styrt Evolutions aktiekurs senaste veckan med bakgrund av de anonyma anklagelserna som riktades mot verksamheten. I samband med anklagelserna var ABG snabba med att publicera en analys som talar för tilltagande kursfall något som förmodligen bidragit till ökad rädsla hos marknaden. Rent tekniskt så bröt EVO sitt större stödområde (1325 – 1350) som hade agerat stöd sedan maj i år. Jag tolkade det området som ett signifikant stödområde och när en sådan nivå bryts kan drastiska nedgångar ske. Anledningen är att marknaden är medveten om just det området, tidigare har marknaden gått lång runt 1325 – 1350 men i det här fallet när nivån brustit knockas/stoppas många instrument och en slags “stop-loss raid” tar fart vilket bidrar till accelererande säljtryck. De tidigare stödnivåerna MA 50, 1150 och det psykologiska stödet på 1000 togs alla ut med kraftig volym och EVO stängde på föregående veckans lägsta nivå. 

Det är såklart väldigt svårt att fånga en fallande kniv men inte omöjligt. Jag tycker personligen att EVO bör studsa någonstans mellan fib 0,5 och 0,618 (mätt från botten mars 2020 till toppen april 2021). Kursen befinner sig cirka 5 % över MA 100 och 44 % över MA 200 i veckografen, det kan vara värt att bevaka MA 100 eftersom den nivån kan agera som ett stöd vilket kan resuktera i att kursen studsar upp. 

En avslutande kommentar om EVO: Jag vill påminna om att det fundamentala har en större kurspåverkan just nu än det tekniska. Jag tycker alltid att FA dominerar TA, exempelvis kan den tekniska biten se väldigt fin ut men om en negativ nyhet släpps eller en svag rapport publiceras så försvagas tekniska analysens relevans. Dock är TA perfekt för att beräkna entrypoints, nu har inte en bottenformation formats i EVO men jag tror att aktiekursen kommer etablera sig någonstans mellan fib 0,5 och 0,618 vilket är en känd bottennivå. 

Indikatorer/Oscillatorer
MACD har närmat sig nollnivån från en signifikant topp i maj. Ett negativt medelvärdeskors skapades och sedan dess har MACD linjen befunnit sig under signal linjen. Om nollnivån håller tror jag på uppgångar kortsiktigt, om nivån däremot inte håller tror jag på tilltagande fall där fib 0,618 är target.

RSI har likt MACD trendat nedåt kraftigt och börjar närma sig den översålda zonen. Vid fredagens stängning noterades ett RSI-värde om 33,5. Om RSI går ner under 30 nivån samtidigt som aktiekursen befinner sig över primärtrenden tror jag många kommer se det som ett bra köptillfälle.

Embracer Group (EMBRAC B)
YTD: -4,08  %
Time Frame: 4h
Embracer har vi tittat på vid två tidigare tillfällen här på Finanstid, senaste gången var 8 november och då befann sig aktien i mitten av den fallande trendkanalen. Nu, några veckor senare har Embracer lyckats bryta sig över trendtaket för första gången sedan den negativa trendkanalen formades i början av maj i år. Jag ser positivt på utbrottet i sin helhet, dock tycker jag inte volymen har tilltagit på ett optimalt sätt i samband med utbrottet vilket skapar någon form av skepticism hos mig. Däremot genomfördes ett lyckat återtest under fredagen vilket är positivt och bekräftar utbrottet ytterligare. Jag tycker återtestet genomfördes väldigt tätt inpå det primära utbrottet så det finns risk att ett ytterligare återtest genomförs under veckan.

Embracer har avancerat cirka 25 % sedan studsen på fib 0,618 vid trendkanalens golv. En ny mindre stigande trendkanal har formats sedan studsen där taket och golvet har respekterats tre gånger. I fyratimmarsgrafen har Embracer tagit sig över samtliga glidande medelvärden som de även börjar få en allt mer positiv lutning. MA 200 ligger precis vid det stora trendtaket och kan göra att stödnivån förstärks, med andra ord talar det för ökad chans för ett lyckat återtest om ett nytt sådant skulle ske. MA 20 har även brutit över MA 200 vilket indikerar på att momentumet har börjat ta fart. På uppsidan finns motståndsnivåer kring 96 och 103. 

Indikatorer/Oscillatorer
MACD har stigit konsekvent sedan den signifikanta bottennivån som formades under mitten av augusti i år. Ny högre toppar har formats samtidigt som bottnarna har satts på allt högre nivåer. MACD har tagit sig upp över nollnivån vilket ska tolkas som ett styrketecken. Sedan den senaste toppen har MACD rekylerat ned för att studsa fint på nollnivån. Det negativa jag kan anmärka är att en negativ divergens har formats sedan den tidigare toppnivån. Det är en sådan detalj som får mig att tro att ett nytt återtest kommer att behöva genomföras. 

RSI har trendat upp fint från översålda nivåer i fyratimmarsgrafen och noterade marginellt ett värde i det överköpta territoriet i mitten av november. Senaste gången RSI noterade en topp över 70 nivån i fyratimmarsgrafen var under april 2021, det säger en del om hur nedtryckt Embracer har varit och att det negativa momentumet har legat som en våt filt över aktien under en längre tidsperiod. Notera dock att en negativ divergens även formats i RSI vilket också talar för ett ihåligt momentum på kort sikt. 

Stillfront (SF)
YTD: -46,3 %
Time Frame: Daily
Stillfront har haft det motigt på börsen under 2021 efter att ha toppat ut under mitten av första kvartalet. Stillfront har likt många sektorkollegor laggat efter kursmässigt under 2021 efter att ha presterat starkt under hela föregående året. Techsektorn har generellt haft tuffa jämförelsetal under 2021 och förväntningarna på fortsatt kraftig tillväxt har varit något som investerarna ställt. Jag misstänker att kapitalutflödet ut från tech har varit rena vinsthemtagning samt omviktning till exempelvis energi, finans/bank och industri då dessa branscher gynnats av att samhällen börjat gå mot det normala efter all vaccinering.

Rent tekniskt har Stillfront nyligen skapat några attraktiva signaler som går att identifiera direkt i grafen men även i några tekniska indikatorer. Först och främst vill jag tycka mig se en fallande kil som började ta form efter att ATH nivån sattes på cirka 126 SEK tidigare i år. Stillfront har sedan den toppen inte lyckats avancera vidare utan istället har lägre bottnar och toppar etablerats inom kilen. För cirka 1,5 vecka sen skedde det initiala utbrottet och under föregående veckan genomfördes ett lyckat återtest, veckan avslutades starkt och stängningskursen var den högsta sedan början av oktober i år. Stillfront är upp cirka 43 % sedan studsen på kilens trendgolv och den senaste “kraftiga” uppgången har inneburit att MA 20 och 50 tagits ut, dock respekterades MA 100 och kursen lyckades inte etablera sig över MA 100 i fredags utan stängde cirka 2,2 % under den nivån.

Den positiva lutningen för MA 20 har tilltagit i och med senaste uppgången och det ser ut som att den på väg att krossa över MA 50 inom kort vilket skulle bli en ytterligare positiv signal. 

Ett tips är att även kika på Stillfront i weekly. Jag sammanfattar veckografen lite snabbt nedan:
1. Utbrott ur den fallande kilen med en bullish hammer som återtestade trendtaket.
2. Återtestet studsade även fint på MA 200 (befinner sig nu över MA 200)
3. Positivt medelvärdeskors i MACD från signifikant låg nivå
4. RSI bryter över fallande trendtak och skapar positiv divergens.
5. RSI tog sig nyligen ur den översålda zonen. 

Indikatorer/Oscillatorer
MACD har kontinuerligt format positiva divergenser i daily och nu har även nollnivån tagits ut. Jag ser positivt på MACD och tror att en högre topp kommer att skapas följt av en högre botten. Target i indikatorn är de tidigare topparna 

RSI har börjat se stark ut efter att ha varit rejält nedtryckt i slutet av oktober, där och då noterades ett värde på 19. Nu har RSI lyckats ta sig ur den översålda zonen och har snabbt stigit upp genom 50 nivån och befinner sig vid måndagens öppning på 65. En positiv divergens har formats och det är inte osannolikt att RSI lyckas ta sig in i det överköpta territoriet inom kort. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.