Transfer Group AB (publ) helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har vunnit en upphandling i region Stockholm avseende ordningsvakter, samverkanssamordnare och ett mobilt insatsteam för SL:s avtalsområde City som även är det största området. Avtalet som sträcker sig under fyra år med option på ytterligare två plus två år uppgår till ca 480 MSEK och beställaren har rätt att justera antalet timmar med upp till 25 procent utifrån det ursprungliga avtalet. Totalt omfattar avtalet 110 ordningsvakter i hela Stockholm city.

CSG kommer att bistå med ordningsvakter vars främsta uppgift är att medverka till att upprätthålla den allmänna ordningen och öka tryggheten i kollektivtrafiken. Förutom ordningsvakter bistår även CSG med samverkanssamordnare och ett mobilt insatsteam som arbetar insatsstyrt där trygghetsarbetet behövs som mest för stunden.

CSG var inte billigast i upphandlingen men vann den på grund av höga kvalitétspoäng. Avtalet är värt drygt 57 MSEK per år och med indexering över åtta år uppgår det totala avtalsvärdet till ca 480 MSEK.

“Vi presenterar nu den största affären i vår historia någonsin. Ett avtal som sträcker sig upp till åtta år och uppgår till nästan en halv miljard kronor. Vi är otroligt nöjda med att SL återigen väljer oss för att stärka tryggheten i kollektivtrafiken i centrala Stockholm de kommande åren. Upphandlingen stärker inte bara vårt framtida kassaflöde utan är även ett fint bevis på att CSG levererar tjänster med kvalitét och att vi är konkurrenskraftiga. Vi står väl rustade för att leverera bra service till alla resenärer.” – Säger Pelle Johansson, VD CSG.

“CSG:s vunna upphandling är ett styrkebesked för hela koncernen. Vi levererar tjänster som skapar nöjda kunder och jag är så otroligt glad att jag får sitta som VD för en koncern som andas kvalité. Det här är bara början på vår resa att bli Sveriges ledande säkerhetskoncern” – Säger Peter Carlson, VD Transfer Group.