Veckans TA – v 49, 2021-12-06

Välkommen till dagens avsnitt där vi kommer titta närmare på SSAB, Addlife och Saxlund Group! Vi har lämnat en volatil vecka bakom oss där OMXS30 backade marginellt (-0,06 %). Under helgen har många kryptovalutor upplevt en större rekyl på nedsidan, något som kan indikera på att riskaptiten avtagit. Detta återspeglas i Fear and Greed Indexet som menar att det råder stor rädsla på den finansiella marknaden samtidigt som VIX fortsatt befinner sig på höga nivåer. I fredags stängde VIX på högsta nivån sedan slutet av januari i år (weekly). Med det sagt ska det bli ytterst intressant att se hur marknaden agerar den här veckan och framgent.

SSAB (SSAB B)
YTD: 51,3 %
Time Frame: Daily
SSAB presterade väldigt starkt inledningsvis under 2021 och aktien steg cirka 80 % mätt från årsskiftet fram till slutet av april. Som vi vet är det inte ovanligt att sådana rörelser oftast resulterar i en kraftigare rekyl i det motsatta hållet. Efter att SSAB hade printat ett ny högre topp kring 48 SEK så föll kursen tillbaka till 34 SEK vilket motsvara en nedgång på cirka 28 %. 

Sedan den rekylen har aktien konsoliderat inom en symmetrisk triangel där lägre toppar har noterats samtidigt som köparna kommit tillbaka tidigare vilket hittills format högre bottnar. Jag ser en större bullflagga som tagit form och jag tror det kan bli väldigt intressant rörelser framgent. Enligt Elliotts vågteori så finns det olika korrektionsmönster och det jag tycker framgår i det här fallet är en ABCDE-korrektion. Just nu genomförs den sista vågen (E) i korrektionsfasen och det som man ska hålla utkik efter är huruvida aktien studsar vid trendgolvet där E-vågen avslutas. Om stödnivån inte håller kan en kraftigare rörelse på nedsidan ske eftersom jag misstänker att många som ligger lång har liggande stoppar strax under trendgolvet/fib 0,5. Om nivån istället håller finns det större chans att trendtaket utmanas igen och ett potentiellt utbrott kan ske norrut.

Viktiga nivåer att övervaka är därför det stigande trendgolvet vilket befinner sig på liknande nivåer som fib 0,5. Jag har försökt illustrera tidigare fallande trendkanaler och om det detta mönster skall repeteras bör vi se en slutförd E-våg runt årsskiftet, dock är det alltid svårt att veta när i tid någonting utspelar sig. Jag rekommenderar ändå att man bör kartlägga framtiden i så god utsträckning som möjligt då det finns ett förberedande syfte. 

Oscillatorer
RSI trendar just nu ner likt kursen och har under senaste tiden brutit sig under 50 nivån. Jag tror momentumet kommer vara fortsatt försvagat i och med att kursen ska fortsätta ner för att slutföra korrektionsfasen enligt Elliots vågteori. Ett potentiellt target är 30 nivån, som vi kan se så har RSI trendat ner i det översålda territoriet två gånger innan i denna konsolidering och har vid båda tillfällena snabbt upplevt en rörelse på uppsidan efter det. 

Addlife (ALIF B)
YTD: 117,64 %
Time Frame: Daily
Addlife har presterat väldigt starkt under 2021 och bland Mid Cap bolagen är det den åttonde bästa aktien i år med en avkastning på över 117 %. Jag har valt att ta med Addlife i det här avsnittet eftersom kursgrafen i många hänseenden påminner om SSABs. Jag identifierar en ABCDE-korrektionsfas som jämfört med SSABs befinner sig i något tidigare läge. Jag tolkar grafen som att C-vågen slutfördes i fredags och nu ska D-vågen starta med target vid det fallande trendtaket. De ljusblåa linjerna ska man ta med en nypa salt och inte stirra sig blind på, men som jag nämnde tidigare fyller de ett syfte då de hjälper en att visualisera möjliga framtidsscenario. 

Det blir väldigt spännande att se hur kursen reagerar vid öppningen idag och hur resten av veckan utspelar sig, låt mig förklara varför. Om Addlife visar på styrka vid den här nivån är min tes att D-vågen har påbörjats. Om det stigande trendgolvet däremot inte håller så fallerar korrektionsfasen (ABCDE), det skulle tala mer för att en korrektionsfas (ABC) där C-vågen ska vara den längsta enligt skolboken och ett rimligt target i ett sådant scenario kan vara kring primärtrenden eller zonen fib 0,5 – 0,618. Vi har även ett horisontellt stöd kring 284 SEK som även är värt att hålla ett öga på. Tillsammans utgör denna zon (fib 0,5 – 0,618, primärtrenden och 284 SEK) ett starkt stöd där jag vill tro att köparna kommer att komma tillbaka om kursen skulle nå dessa nivåer. 

Oscillatorer
RSI har noterat lägre toppar efter att en större negativ divergens formades i daily mellan topparna som sattes efter våg 3 och 5. Det underliggande momentumet har försvagats, dock har köparna kommit tillbaka bra och i kursgrafen har inte en lägre botten noterats ännu. Det har avspeglats tydligt i RSI eftersom köparna historiskt sett kommit tillbaka kring 35 – 40 nivån på RSI vilket gjort att oscillatorn väldigt sällan tagit sig ned mot det översålda territoriet. Om historien ska upprepa sig bör RSI vända uppåt kring dessa nivåer. Med andra ord kan det vara bra att följa RSI under veckan då den befinner sig på intressanta nivåer som tidigare genererat en studs upp.

Saxlund Group (SAXG)
YTD: 10,07 %
Time Frame: Daily
Saxlund har sedan Coronakraschen befunnit sig i en triangelformad konsolidering som karaktäriseras av högre bottnar och lägre toppar. Precis innan Coronan bröt ut i världen för första gången steg Saxlund makalösa 500-600 % beroende från vilken botten man utgår ifrån. Jag har valt att titta närmare på Saxlund av två anledningar

  1. Befinner sig i ett väldigt intressant läge, utbrott genomfört och nu kvarstår återtestet
  2. Bra illustration på att korrektionsfaser (ABCDE) inte alltid följer skolboksexemplet fullt ut

Först och främst kan vi se att Saxlund har brutit sig över det fallande trendtaket som agerat motstånd i över ett och ett halvt år. Enligt mig är det en stark positiv signal eftersom köparna för första gången lyckats ta över den nivån som säljarna tidigare dominerat. Från studsen på det stigande trendgolvet till den senaste toppen så var Saxlund som mest upp närmare 90 %. Efter att toppen sattes på 0,65 SEK har kursen rekylerat ner och jag tolkar senaste rörelsen som att marknaden förbereder ett återtest av det tidigare trendtaket. Om återtestet blir lyckat, det vill säga att kursen fortsätter i den riktningen som utbrottet skedde i kan ett rimligt target vara den tidigare toppen (0,828 SEK) som sattes precis innan Coronakraschen. Om återtestet däremot inte skulle bli ett lyckat sådant så ser jag utbrottet som falskt vilket rimligtvis skulle leda till att aktien återigen går in i den tidigare konsolideringszonen och att ett möjligt återtest görs av trendgolvet.

Som vi kan se är inte denna triangel lika tydlig som exempelvis den triangel som kan utläsas ur SSABs graf. I det här fallet har inte vågorna rört sig lika förutsägbart, exempelvis så testades trendtaket av igen under B-vågen innan vågen hade slutförts. En annan företeelse som gör att ABCDE korrektionen i det här fallet inte följer skolboken fullt ut är att under 12 maj 2021 noterades en högre topp jämfört med toppen som formades i och med att C-vågen avslutades. En ABCDE korrektion i det här fallet ska egentligen bestå av lägre toppar och högre bottnar. Se NASDAQs Guide:

https://www.nasdaq.com/articles/what-triangle-pattern-elliott-wave-theory-and-how-do-you-trade-it-2017-12-29.

Jag väljer dock att bortse från den ljusstaken som formades den 12 maj och tolkar den mer som brus eftersom att stängningskursen den dagen var långt under den dagens högsta notering.

Indikatorer
OBV (On Balance Volume) har under hela konsolideringsfasen haft en positiv lutning vilket indikerar på att den största delen av volymen representeras av dagar då aktien har noterat en högre stängningskurs. Detta är positivt och kan vara en av många anledningar till att aktien slutligen orkade bryta sig över triangelns trendtak. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.