Agnafit Bidco återkallar sitt bud på läkemedelsbolaget Sobi, enligt ett pressmeddelande.

I samband med budet på 235 kronor per aktie kommunicerade Investor sitt stöd för budet, i linje med en rekommendation från Sobis styrelse.

“Vi spelade en avgörande roll i bildandet av Sobi för mer än tio år sedan. Under vårt ägande har Sobi framgångsrikt byggt en ledande hemofiliverksamhet till stor nytta för patienterna och breddat sin produktportfölj inom hematologi och immunologi, såväl organiskt som genom större förvärv. Vårt fokus nu är att fortsätta skapa långsiktigt värde för Sobis aktieägare”, kommenterar Investors koncernchef och vd Johan Forssell.

Agnafic Bidco, som består av Advent International och Aurora Investment som är närstående GIC, har förlängt acceptperioden flera gånger men lyckades bara få in 87,3 procent av de utestående aktierna i Sobi. Villkoret för att genomföra budet var en acceptnivå på 90 procent.

“Eftersom villkoret om acceptnivå inte är uppfyllt återkallar Agnafit Bidco härmed erbjudandet. De aktier som har lämnats in i erbjudandet kommer följaktligen inte att förvärvas av Agnafit Bidco, utan kommer att kvarstå i respektive innehavares ägo utan att denne behöver vidta några åtgärder”, framgår det i ett pressmeddelande.