Gigger Group har ingått ett LOI med syfte att förvärva WeAreCube AB, ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag med en beräknad omsättning om 80-85 MSEK under 2021. Avsiktsförklaringen innefattar bland annat förvärv av samtliga aktier i CUBE med en initial köpeskilling om 75 mkr varav 15 mkr kontant och 60 mkr i riktad emission i aktier. En tilläggsköpeskilling utfaller förutsatt att CUBEs nettoomsättning 2021 överstiger 75 mkr i kombination med ett positivt EBITDA-resultat. 

Gigger Group har som strategi att förvärven ska skapa tydliga synergieffekter med resterande del av koncernen. Genom det potentiella förvärvet av CUBE så påvisar man återigen en tydlig tankegång bakom förvärvet i form av synergieffekter tillsammans med i synnerhet Collabs men även med de andra bolagen inom gruppen.

Collabs förvärvades under slutet på Q1 och hade en nettoomsättningstillväxt på nästan 1 000 % under Q2 jämfört med Q1. Om förvärvet av CUBE går igenom så lägger Gigger Group ännu mer fokus på influencer marketing, en växande marknad som enligt KBV Research beräknas uppnå en CAGR om 30,6 % mellan åren 2019-2025. Genom CUBE så får Gigger Group möjlighet att leverera ytterligare tjänster ovanpå Collabs SaaS-plattform i form av en av Nordens största och marknadsledande influencer marketing-byråer.

Claes, ni avser att förvärva en influencer marketing-byrå som beräknas omsätta 80-85 MSEK under 2021. En omsättning som beräknas vara nästan tre gånger så stor som Collabs beräknas omsätta i år. Ni har en tydlig affärsidé att förvärven ska skapa tydliga synergieffekter med resterande del av koncernen. Kan du ge något specifikt exempel på hur du tror detta kommer påverka Collabs? Hur kommer det sig att ni köper en byrå när fokuset varit SaaS-bolag?
”De flesta med SaaS-intäkter, typ webbplattformar som Sitecore, är nöjda med sin återkommande prenumerationsintäkt. Det är inte jag. Jag vill gärna, tvärsemot andra, även leverera tjänster till dem som valt vår SaaS-tjänst från Collabs och därmed öka intäkterna. Där passar CUBE otroligt väl in. CUBE kan också med mindre risk expandera internationellt där Collabs redan innan plockat kunder och etablerat sig med plattformen. De bägge företagen utgör en otroligt bra kombo som kommer ge fina synergier.”- Säger Claes Persson, tf VD och koncernchef på Gigger Group AB till Finanstid.

Parterna har som målsättning att ingå slutligt förvärvsavtal med samtliga aktieägare i CUBE innan utgången av november 2021.

Uppdatering:
Gigger genomför en riktad emission av units om 27,6 MSEK samt ingår låneavtal om 25 MSEK för att möjliggöra framtida förvärv samt för att stärka rörelsekapitalet. Den riktade emissionen riktas till danska Formue Nord Fokus A/S samt tre fordringsägare.

En unit i den riktade emissionen består av sju aktier och fyra teckningsoptioner varav två teckningsoptioner av serie TO2 och två teckningsoptioner av serie TO3. Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som tilldelas investeraren, fordringsägarna och befintliga aktieägare.

-”Gigger Group har en aggressiv förvärvsstrategi som vid vissa tillfällen kommer att kräva extern finansiering och jag är väldigt nöjd att konstatera att vi lyckats förhandla fram ett finansieringsupplägg som är smakfullt för våra aktieägare och som inte innebär ett kostsamt sätt för att finansiera vår tillväxtresa.” -säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. –”Vårt partnerskap med danska FormueNord har också utökats i denna transaktion, och det är glädjande att en så stark och inkännande partner stöder oss på vår häftiga tillväxtresa. På detta tilltalande sätt fyller vi också krigskassan inför vårt korståg i England.”