Veckans TA – v51 2021-12-20

Nu är det endast åtta handelsdagar kvar på 2021 och det ser ut som att det återigen blir ett väldigt starkt år i termer av utveckling på globala indexnivåer. FOMC lämnade förra veckan räntan oförändrad samtidigt som man kommunicerade om påskyndad minskning av de stödköp som genomförts i följd av denna pandemi. Jag tycker personligen att det är väldigt svårt att navigera sig i denna marknad och just stockpicking känns mer aktuellt än någonsin. I det här avsnitt kommer vi att titta närmare på Meta Platforms, SBB och OptiCept Technologies som alla har befunnit sig i någon form av stigande trendkanal senaste året.

Meta Platforms (FB)
YTD: 22,18 %
Time Frame: Daily
Meta Platforms, tidigare Facebook har befunnit sig i en stigande trendkanal med något flackare lutning. Kanalen formades efter Coronakraschen och sedan dess har både kanalens tak och golv respekterats vilket gjort det lönsamt att sälja vid taket och köpa vid golvet. Meta Platforms printade ett nytt ATH kring $384 tidigare under hösten och har sedan dess tagit sig ner hela vägen till trendkanalens botten för att sedan studsa upp en bit till nuvarande nivåer. Nu befinner sig aktiekursen cirka 13 % från den tidigare toppen och jag tycker den övergripande set-upen ser positiv ut.

Det som gör att jag tycker det ser lite extra intressant ut är hur alla glidande medelvärden börjar samlas i en koncentrerad punkt. Primärtrenden har en fortsatt positiv lutning samtidigt som MA 20, 50 och 100 har börjat letat sig ner till liknande nivåer som MA 200 befinner sig vid. När samtliga glidande medelvärden befinner sig väldigt nära varandra kan det trigga igång en kraftig rörelse, egentligen i vilken riktning som helst. Detta brukar inte ske allt för ofta men vi kan se att Meta Platforms hade en liknande setup tidigare (se kursgrafen). Den gången blev reaktionen positiv vilket så småningom resulterade i en ny ATH nivå några månader senare. 

Det negativa jag kan anmärka när det kommer till den tekniska biten är att det sedan ATH-noteringen skapats lägre bottnar samt lägre toppar. I ett kortare perspektiv kan man alltså argumentera för att ett trendskifte har genomförts. Dock skulle jag personligen hävda att den längre och viktigare trenden fortfarande är positiv eftersom aktien fortfarande handlas i trendkanalen samt över primärtrenden. Om aktiekursen skulle ta sig under trendgolvet samtidigt som det större horisontella stödet kring $296 fallerar så skulle jag bli mer negativt inställd både på kort och lång sikt. Det skulle då kunna konstateras att en lägre botten har skapats i det större perspektivet, med andra ord har ett trendskifte har tagit form.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB B)
YTD: 119,89 %
Time Frame: Daily
SBB har placerat sig på en andra plats när det kommer till hur starkt aktiekursen har gått under 2021 bland de noterade fastighetsbolagen. På första plats finner vi NP3 Fastigheter som hittills i år genererat 186,3 % i avkastning för sina aktieägare. SBB har befunnit sig i en stigande trendkanal samtidigt som momentumindikatorerna RSI och MACD ständigt noterat höga värden vilket indikerar på en stark ihållande positiv trend. 

Under de första dagarna i november bröt SBB igenom det stora trendtaket vilket gjorde att SBB noterade ett nytt ATH på 69,4 SEK efter en positiv impuls. Sedan toppen har dock aktien letat sig tillbaka in i den ursprungliga trendkanalen efter en kortare tids konsolidering. I fredags studsade SBB på MA 50 för att sedan stänga strax under motståndet runt 63,5 SEK. I daily kan vi konstatera att aktien befinner sig en bra bit över både MA 100 och 200, något som får mig att tro att aktiekursen ska vänta in de glidande medelvärden innan vidare uppgång. Trendgolvet testades senast av under mitten av oktober, testet var då lyckat och köparna visade styrk vilket gjorde att aktie steg utan några anmärkningsvärda hinder upp till den tidigare nämnda ATH-nivån.

Om vi tittar närmare på MACD kan vi se att ATH-nivån sattes i kombination med att MACD-linjen korsade signallinjen ovanifrån. Med andra ord fick vi ett negativt medelvärdeskors i samband med en historiskt hög notering, något jag tycker man ska akta sig för eftersom man gärna vill se ett tilltagande momentum och inte ett avtagande i kombination med en ny topp. I RSI kan vi se att värdet är relativt lågt sett till den senaste historiken. Värdet uppgår till 46 vilket är inom den zonen som tidigare positiva vändningar har gjorts. Här kan det vara värt att notera hur RSI reagerar.

OptiCept Technologies (OPTI)
YTD: 43,86 %
Time Frame: Daily
OptiCept har pendlat rätt kraftigt i en större uppåtgående trend som kan kännas igen av snabba rörelser på uppsidan följt av något långsammare rekyler på nedsidan. Aktien har under majoriteten av tiden handlats närmare trendgolvet och har även testat av golvet vid  fyra tillfällen, alla tillfällen har resulterat i att köparna tagit över vilket fått kursen att sticka upp. Motsatta rörelser har utspelats vid trendtaket, OptiCept har stött i trendtaket vid två tillfällen och säljarna har båda gångerna lyckats skapa ett större utbud i relation till det köparna efterfrågat. 

Just nu handlas OptiCept i en mindre fallande kil och börjar närma sig det första signifikanta stödområdet som består av en tidigare motpol kring 77 SEK. Det kan bli intressant att se hur aktiekursen reagerar om denna stödnivå ska testas av. Angående prisnivån (77 SEK) så kan vi se att handelsvolymen historiskt sett har varit låg kring dessa nivåer, något som talar för att stödet inte är så etablerat. Dock har reaktionerna vid 77 SEK varit tydliga, vid första tillfället skapades en kraftig negativ reaktion och den andra gången en stark positiv rörelse när nivån togs ut. 

Om aktien skulle bryta under 77 SEK finns det ytterligare stödnivåer som jag tror kan vara av betydande form. Ett horisontellt stöd återfinns kring 68,8 SEK och där under kan vi tydligt se att en stor del av handelsvolymen har ägt rum. Volymhyllorna längst ut till höger i bild kan tolkas som ett mått på efterfrågan vid en viss prisnivå över tid. Vi kan tydligt se att det runt omkring trendgolvet finns en hög efterfråga vilket gör att priset på aktien stiger, iallafall historiskt. Ett möjligt scenario är att OptiCept handlas ner närmare trendgolvet för att testa av MA 200 för att samla kraft för en rörelse på uppsidan. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.