AddPro är mycket stolta över att få välkomna Niclas Szieger som ny CFO och ledare för Finance-organisationen. Vi ser fram emot förstärkningen från honom och att fortsatta utveckling av AddPros affär samtidigt som vi växlar upp med ny kompetens med ett tydligt affärsfokus. Niclas kommer att ingå i koncernledningsgruppen.

Niclas har en gedigen bakgrund och kompetens inom affärsnära ekonomiroller, automatiserade affärsflöden och business intelligence både inom svenska och internationella bolag. Niclas kommer även att ingå i AddPros koncernledningsgrupp och tillsammans med övriga medlemmar aktivt arbeta med AddPros fortsatta snabba tillväxt.

”Efter en lång och gedigen process för att hitta både rätt individ och personlighet som rimmar med vårt nuvarande och kommande behov på AddPro så föll valet på Niclas. Han kommer med sina ledaregenskaper, sin kompetens och sitt engagemang hjälpa till att stärka och exekvera på den kraftiga expansionsplan vi har framåt och vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta vår framgångsrika utveckling tillsammans med honom, säger Nicklas Persson CEO, AddPro.”

”Jag ser mycket fram emot att bli en del av AddPro-teamet som befinner sig i en väldigt kraftig expansionsfas både i Sverige och Danmark. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram emot att utveckla AddPro på ett sett som säkerställer lönsam tillväxt. AddPro har under de senaste åren växt kraftigt vilket ställer nya krav på processer och arbetssätt vilket kommer vara ett viktigt fokusområde”, säger Niclas Szieger CFO, AddPro