Det av JS Security Technologies Group AB’s nyligen förvärvade Stonebeach AB, har idag erhållit en inköpsorder från en stor aktör inom fordonsindustrin. Denna aktör har lagt en inköpsorder värd cirka 4,6 MSEK för molntjänster kopplat till information- och dokumenthantering under helåret 2022.

StoneBeach har idag erhållit en inköpsorder från en stor aktör inom fordonsindustrin som inkluderar leveranser av s.k. ”IT Framework” samt ‘’IT-services’’, d.v.s. molntjänster kopplade till information- och dokumenthantering samt tillhörande utveckling. Ordervärdet är ca 4,6 MSEK fördelat över en 12-månadersperiod med start 1 januari 2022.

Mot bakgrund av att aktören önskar att förbli anonym, väljer vi att inte publicera företagsnamnet ur integritetssynpunkt.

“Det är mycket glädjande att vi idag har mottagit denna order, och således får förnyat förtroende för år 2022.’’, säger Mårten Bergsten, VD StoneBeach.

‘’Vi ser stora möjligheter för koncernen expansion och tillväxt i och med detta. Vi har för avsikt att under Q1 2022, sondera möjligheten till att implementera ‘’Security-as-a-service’’ som bottenplatta till den fortsatta utveckling inköpsordern speglar’’, säger Pontus Wilgodt, tf VD JS Security.