I onsdags meddelade Facebooks ägarbolag Meta att det var dags att skära ner på personalstyrkan. En plan som hade förvarnats om redan i mars. Men nu har det blivit känt att personalen rasar mot Zuckerberg efter nedskärningarna och att missnöjet växer internt.

Det är inte förvånande att personalen är upprörd. Att få besked om att man kommer att bli uppsagd är aldrig roligt. Men det är inte bara själva uppsägningen som är problematisk. Det handlar också om hur det har kommunicerats och hur det har genomförts.

Det är uppenbart att Zuckerberg och ledningen har gjort ett dåligt jobb när det gäller att hantera detta. Personalen har inte fått tillräckligt med information och de känner sig inte respekterade. De frågar sig varför de överhuvudtaget ska jobba kvar på bolaget och varför de ska utsättas för den här typen av behandling.

Det är en sak att säga att man behöver skära ned på personalen för att företaget ska kunna överleva. Men det är en annan sak att göra det på ett sätt som krossar moralen och tilltron till ledningen. Personalen är företagets mest värdefulla tillgång och det är viktigt att hantera nedskärningarna på ett sätt som respekterar och värdesätter dem.

En av de anställda uttrycker det mycket bra på det interna forumet som nyhetsbyrån Reuters har fått tillgång till: ”Ni har krossat moralen och tilltron till ledningen för många högpresterande medarbetare som arbetar intensivt. Varför ska vi ens stanna kvar på Meta?”