Vid det kommande årsskiftet, den 1 januari 2024, kommer två framstående fintechföretag, InExchange och Scancloud, att förena sina krafter och bilda ett enda bolag inom datadriven affärskommunikation. Detta strategiska samgående grundar sig på flera gemensamma faktorer, och det är tydligt att företagen ser en spännande framtid tillsammans. Detta framgår av ett pressmeddelande.

Erbjuder närbesläktade tjänster

Båda företagen har Visma som sin huvudägare, och de erbjuder tjänster som är nära besläktade med varandra. InExchange är känt för sitt starka fokus på e-fakturor, som utgör kärnan i deras affärserbjudande. Å andra sidan ligger Scanclouds expertis inom tolkning av pappers- och PDF-fakturor. Genom att förena sina resurser och kompetenser kan de skapa en ännu mer kraftfull närvaro på marknaden.

När företagen omvandlas till ett bolag kommer deras styrkor att samlas i ett koncentrerat utbud. Denna fusion kommer att göra dem ännu starkare och mer konkurrenskraftiga. Kunden kommer att dra nytta av ett bredare och mer heltäckande utbud av tjänster. VD Ola Widegren är entusiastisk över denna utveckling och ser fram emot att erbjuda en ännu mer attraktiv helhetslösning till sina kunder.

Widegren fortsätter som VD

Ola Widegren har innehaft rollen som VD för både InExchange och Scancloud sedan februari i år. Efter sammanslagningen kommer han att behålla samma befattning, vilket innebär kontinuitet och erfarenhet i den nya organisationen. Det är viktigt att notera att omorganisationen inte kommer att medföra några geografiska förändringar eller leda till minskat antal anställda. De befintliga varumärkena, InExchange och Scancloud, kommer att fortsätta att existera sida vid sida.

De nuvarande verksamhetsorterna för InExchange (Skövde) och Scancloud (Östersund och Stockholm) kommer alla att förbli hemvisten för det gemensamma bolaget som tar över från och med 2024. Detta beslut stärker deras engagemang gentemot de lokala samhällena och ger stabilitet i den kommande förändringsprocessen.

Förväntas stärka varandra

Det är tydligt att detta samgående kommer att innebära en betydande stärkning av företagens position på marknaden och en förmåga att erbjuda ännu bättre tjänster till sina kunder. Förenade under samma tak kommer InExchange och Scancloud att fortsätta att driva innovation och framsteg inom datadriven affärskommunikation och leverera värde till sina kunder i en dynamisk affärsvärld. Samgåendet är ett exempel på hur samarbete och strategiskt tänkande kan föra företag framåt i en alltmer konkurrensutsatt bransch. Vi ser med spänning fram emot att följa detta nya kapitel i InExchange och Scanclouds resa när de går samman och skapar en ännu starkare enhet.