Vertiv som är en ledande global leverantör av utrustning för datacenter lanserar två nya lösningar för elförsörjning som förenklar administration av och skalbarhet för datacenter. Liebert® RXA remote power panel är av typen ”remote power panel” (RPP). Det innebär att det är en flexibel och säker lösning för datacenter med hög densitet. Den är en av de minst utrymmeskrävande lösningarna av den här typen på marknaden, bland annat tack vare små enheter för distribution av el, så kallade PDUer.
Liebert® MBX busway är en lösning för att distribuera el i skenor, till exempel fästa i taket. Det innebär att värdefullt golvutrymme är tillgängligt för annan utrustning, som serverrack. Den engelska benämningen på en sådan lösning är ”busway system”. Liebert MBX passar för datacenter av alla storlekar och är ett utmärkt val när det helt enkelt inte finns något golvutrymme tillgängligt för elförsörjning, till exempel i små edgedatacenter.
En stor fördel med den är typen av produkter är att det handlar om färdigkonfigurerade, och kanske framför allt, validerade och certifierade lösningar. Det kan jämföras med skräddarsydda lösningar för elförsörjning i trånga utrymmen, vilka kan vara svåra att ordna service till. Skräddarsydd utrustning innebär även längre ledtider för leveranser och krångligare, och därmed dyrare, implementation.
Ytterligare en fördel med Vertivs produkter är tillgång till Vertiv Liebert DPM, ett system för smart övervakning och styrning. Det innebär snabbare insatser om problem uppstår, vilket ökar tillgängligheten, samt minskar risker för driftsavbrott och skador på dyr utrustning i datacenter.
– Utrymme i datacenter är en bristvara, samtidigt som stora mängder ny utrustning installeras och densiteten ökas. Det innebär krav på elförsörjning som är säker, skalbar, går snabbt att installera och tar minimal plats. Våra lösningar som är enkla att installera är flexibla nog för att kunna hantera förändrade krav, vilket ger en ökad tillgänglighet för datacenter, säger Giovanni Zanei, globalt ansvarig för växelströmslösningar på Vertiv.
Vertiv Liebert RXA och Liebert MBX är tillgängliga i Europa nu.