I dagens digitalt drivna affärsvärld är behovet av smidiga, säkra och skalbara IT-infrastrukturer viktigare än någonsin. Företag ställs inför den utmanande uppgiften att hantera komplexa multimolnmiljöer, vilket innebär driftsättning av applikationer och hantering av anslutningar över offentliga, privata och hybrida moln. I detta sammanhang har Verizon Business tagit ett stort steg framåt med introduktionen av sin senaste innovation: Network as a Service (NaaS) Cloud Management. Denna tjänst är utformad för att förenkla och effektivisera multimolnhantering, erbjuder en konsoliderad vy över applikationsprestanda och nätverksarkitektur, och markerar en ny era i molnteknikens evolution.

Förenklad driftsättning och hantering

NaaS Cloud Management-lösningen revolutionerar hur företag närmar sig multimolnhantering. Genom att erbjuda en enhetlig online-portal för kontroll över applikationskomponenter och nätverksarkitektur, möjliggör Verizon Business för företag att navigera i molnlandskapet med större lätthet och effektivitet. Lösningen är särskilt utformad för att arbeta sömlöst med Verizon Business NaaS-erbjudande, vilket innebär att företag kan dra nytta av en flexibel servicemodellstruktur som avsevärt förenklar multimolnhantering.

Möter utmaningarna med multimolnnätverk

Den växande populariteten av multimolnnätverk bland företag medför unika utmaningar, såsom att sammankoppla arbetsbelastningar över olika molnmiljöer och utveckla en standardiserad arkitektur och säkerhetspraxis. NaaS Cloud Management-lösningen är ett svar på dessa utmaningar, genom att erbjuda snabbare applikationsanslutningar och svarstider samt förbättrad insyn i prestanda, processhantering och nätverksförhållanden.

En heltäckande vy över molnnätverk och applikationsprestanda

Lösningen erbjuder en heltäckande vy över molnnätverk och applikationsprestanda, vilket ger användarna enkel insikt i servicetillstånd, nätverkstrafik, molnanslutningar och mer. Denna överskådlighet underlättar för företag att göra informerade beslut och effektivisera sina molnstrategier.

Förenklar sammankoppling och upprätthåller säkerhetsstandarder

Genom att möjliggöra enkel anslutning mellan olika molnmiljöer och mellan moln och nätverksinfrastruktur, bidrar NaaS Cloud Management till en säker sammankoppling av molntjänsteleverantörer, datacenter och slutanvändare. Lösningen standardiserar också anslutningar för arbetsbelastningar och erbjuder en enhetlig procedur för säkerhetsprotokoll, styrning och konfigurationer.

En drivkraft för affärstransformation

Med stöd för all typ av affärstransformation konsoliderar NaaS Cloud Management komplexa nätverksprocesser till ett enkelt, integrerat nätverksarbetsflöde. Denna förenkling av multimolnhantering är inte bara en tidsbesparing utan också en kostnadseffektiv strategi som kan accelerera affärstransformation och innovation.

Framtiden för IT-hantering i molnet

Verizon Business NaaS Cloud Management-lösningen står inför att revolutionera hur IT-team driftsätter och hanterar molnapplikationer. Genom att erbjuda enklare och mer användarvänliga processer för övervakning av multimolnanslutningar, ger lösningen organisationer möjlighet att skala sin molnteknik och utvecklingsprocesser med minimal friktion.

Med dess introduktion befäster Verizon Business sin position som en ledare inom molnteknik och nätverkslösningar, och erbjuder företag världen över de verktyg de behöver för att framgångsrikt navigera i den komplexa och ständigt föränderliga digitala landskapet.