Teknisk Analys Vecka 37, 2021-09-13
Välkomna till den här veckans tekniska analyser. Först och främst vill jag tacka för de inskickade önskemålen, verkligen jättekul och jag hoppas att det kommer fortsätta regna in önskemål framöver. Önskemål kan mejlas in till info@finanstid.se eller skicka in det som meddelande till oss på Facebook, Instagram eller Linked-in.

Jag har valt att titta närmre på Sinch, Evolution och Zignsec med anledningen av att jag tycker graferna ser intressanta ut. Varje analys börjar med en bild av grafen följt av en beskrivande text samt några kommentarer kring använda indikatorer och oscillatorer. Slutligen presenteras några motstånds- och stödnivåer som kan vara viktiga att bevaka. Jag rekommenderar att man zoomar in på bilderna för att se grafen och ritningarna tydligare.

Sinch (SINCH)
YTD: 39,59%
Time frame: DailySinch har varit en tydlig Coronavinnare och har befunnit sig i en positiv trend under en längre period. Nämnvärt är att Sinch under sommaren kvalificerade in i OMXS30. Aktien har ständigt noterat högre toppar följt av högre bottnar vilket är ett tydligt tecken på en positiv trend. Den positiva trenden bekräftas av att aktien handlas över primärtrenden (MA200) som även har en positiv lutning. Under sommaren formades en omvänd huvudskuldra, vilket i den tekniska världen är en positiv formation som indikerar på vidare uppgång. Notera att huvudet och den högra skuldran studsade perfekt på trendgolvet som sträcker sig från Coronakraschen 2020. Den 16e juli bröt aktien över den lutande nacklinjen med tilltagande volym för att utmana tidigare all time high nivåer på 180,6. Efter cirka en månads konsolidering bröt aktien 180,6 nivån för att notera ett nytt all time high på 204,8.

Under senaste veckan har säljarna kommit tillbaka och aktiens stängningskurs under fredagen var 8,7 % ned från senaste toppen. Jag identifierar en mindre stigande kanal och priset befinner sig just nu nära trendgolvet. En studs på dessa nivåer skulle även bekräfta stödet på 181 vilket är den närmaste signifikanta stödnivån.

Indikator/Oscillator
MACD har trendat uppåt likt aktiekursen. Hittills har inga negativa divergenser skapats i daily och enligt MACD är det underliggande momentumet fortsatt positivt. Notera dock att signal-linjen korsat MACD-linjen ovanifrån vilket är en indikation på att det positiva momentumet avtar.

RSI har under sommaren format en stigande kil som anses vara en formation med negativ underton. Kanske inte något man ska lägga alldeles för stor vikt vid men ändå värt att notera. I övrigt har RSI befunnit sig i det positiva territoriet (över 50-nivån) under majoriteten av senaste perioden vilket är ett tecken på ett ihållande positivt momentum. RSI befinner sig strax över 50-nivån och det kan vara värt att bevaka denna nivå under veckan. 

Motståndsnivåer: 188, 194 och 205 SEK
Stödnivåer: 181 och 166 SEK
Aktien handlas under MA20 men över MA50, 100 och 200

Evolution (EVO)
YTD: 76,28 %
Time frame: DailyLikt Sinch har även Evolution knyckt en plats i OMXS30 under början av 2021 och har haft medvind på börsen vilket gjort att aktien trendat upp i en rask takt. Under första kvartalet 2021 handlades aktien upp rejält och köparna dominerade. På senare tid har bilden förändrats och aktiekursen har istället rört sig sidledes vilket jag tolkar som någon form av konsolidering. Grafen ser idag intressant ut då det har formats en bullflagga där flaggan är triangelformad. Ett utbrott norrut skulle kunna leda till att tidigare all time high nivåer utmanas. Samtidigt skulle ett utbrott söderut innebära att tidigare stödnivåer skall testas. Jag personligen tolkar konsolideringen som något positivt eftersom det är orimligt att en aktie endast trendar uppåt under en längre period. Konsolideringar är ofta hälsosam och möjligtvis kan det vara en fas där aktien samlar kraft för att notera nya högre nivåer i framtiden. Aktien har under de senaste tre veckorna bildat en mindre stigande trendkanal och börjar närma sig trendtaket i bullflaggan. I övrigt handlas aktien cirka 15 % över primärtrenden. Ett möjligt framtidsscenario är att kursen inväntar MA-200 för att testa det som stöd innan vidare uppgång.

Indikator/Oscillator
MACD har skapat högre bottnar men hittills inte någon högre signifikant topp. Både MACD- och signal-linjen har brutit sig över nollnivån vilket är positivt. Allt som allt tolkar jag MACD svagt positivt men tycker inte den genererar några allt för tydliga signaler.

RSI har en något positivare underton då tydliga positiva divergenser kan läsas av. En positiv divergens uppstår när RSI exempelvis noterar högre bottnar samtidigt som aktiekursen inte gör det under samma period. I det här fallet har EVO noterat tre bottnar kring 1335 samtidigt som RSI trendat uppåt vilket indikerar på att det underliggande momentumet är starkare än vad kursgrafen visar. 

Motståndsnivåer: 1510 och intervallet 1600-1607 SEK
Stödnivåer: Intervallet 1325-1350 samt 1148 SEK
Aktien handlas strax under MA100 men handlas över både över MA20, 50 och 200

Zignsec (ZIGN)
YTD: 76,28 %
Time frame: DailyDet har hänt mycket i Zignsec senaste året tekniskt sett, mycket på grund av den höga volatiliteten i aktien. Om vi kikar i grafen kan vi notera att Zignsec tidigare skapat en större bullflagga vilket påminner mycket om den tekniska bilden som EVO påvisar i dagsläget. I början av grafen hade Zignsec en parabolisk uppgång under två veckors tid på cirka 175 % som resulterade i ett pris per aktie om 29 SEK som högst. Efter den explosiva uppgången bytte köpare och säljare aktier med varandra i en triangelformad konsolidering som pågick i lite mer än åtta månader (september 2020 till maj 2021). Konsolideringsfasen tog slut när ett utbrott med tilltagande volym skedde norrut, något som fick aktien att sticka till äldre all time high nivåer runt omkring 28. På dessa nivåer tog säljarna över och Zignsec handlades ner till en ny högre botten sett till senaste botten. På senare tid har en större positiv trendkanal tagit form där trendgolvet testats av relativt frekvent i jämförelse med trendtaket som endast utmanats två gånger.

I fredags stängde Zignsec en liten bit över trendgolvet samt över en mindre stödnivå på 23,7 vilket är positivt. Frågan är nu om Zignsec kan fortsätta upp från dessa nivåer och utmana trendtaket för tredje gången, det skulle i så fall innebära en uppgång om 35-45 % beroende på hur snabb uppgången skulle bli. Om trendgolvet istället skulle brytas så skulle både MA100 och 200 med hög sannolikhet testas av. Om de två inte skulle hålla som stöd kan det signifikanta stödområdet omkring 16 – 16,9 behöva testas. Det scenariot kan vara något långsökt eftersom aktien i dagsläget handlas i en positiv trend med både MA100 och 200 som lutar uppåt.

Indikator/Oscillator
MACD har noterat en lägre botten och befinner sig under nollnivån vilket indikerar på ett försvagat momentum. Viktigt att hålla utkik över är signal-linjen som kan komma underifrån och bryta över MACD-linjen samtidigt som de båda linjerna tillsammans bryter över nollnivån. 

RSI befinner sig på lägre nivåer efter att en negativ divergens formats. RSI-värdet befinner sig för nuvarande på 46 och den har nyligen testat av ett stöd på cirka 41,5 som är en nivå som RSI vänt vid i tidigare skeden.

Motståndsnivåer: 26,2 och 28 SEK
Stödnivåer: 23,7 och 20,75 SEK
Aktien handlas under MA20 och 50 men över MA100 och 200

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.