För att säkerställa rättssäkerheten kring hur Tillväxtverket tillämpar lagen om stöd för korttidsarbete har en fördjupad juridisk analys gjorts kring värdeöverföringar som till exempel aktieutdelningar och koncernbidrag. Så inleder Tillväxtverket ett pressmeddelande som kan läsas i sin helhet här.

Beslutas om utdelning så är man inte berättigad stöd
Sammanfattningsvis så fastställer den juridiska analysen att om utrymme finns för att göra värdeöverföringar såsom aktieutdelningar eller koncernbidrag, så är den ekonomiska krisen till följd av Covid-19 rimligtvis inte så allvarlig att företaget ska behöva stöd.

Värdeöverföringar före 16 mars är ok
De värdeöverföringar som skett före 16 mars i år ska dock inte tas med i bedömningen om företaget kan beviljas stöd för korttidsarbetet. Vid beslut ska emellertid bedömningen göras huruvida en värdeöverföring innan stödperioden kan anses vara ett missbruk av de rådande reglerna.

Kan innebära stora bakslag för småspararna
En vanligt förekommande strategi är att spara i så kallade utdelningsaktier, alltså aktier i stabila företag som traditionellt har årlig aktieutdelning och investeringen bygger också på det förväntansvärdet. Priset per aktie har en förmåga att öka inför avstämningsdatum för att sedan sjunka efter utdelning. De här företagen kan nu ställas inför ett val att antingen avstå statligt stöd eller avstå nöjda aktieägare. Till saken hör att många fonder också ligger tungt investerade i utdelningsaktier vilket kan påverka situationen ytterligare.