På riksnivå ökade priserna på bostadsrätter med +0,2% medan villapriserna ökade med +0,7%. På årsbasis har priserna på bostadsrätter ökat med +2,4% och villorna med +1,4%. Detta visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

Störst prisökning i juni noterades i Storgöteborg med +1,6%. I Stormalmö och i centrala Stockholm ökade priserna med knappt +1% medan de i centrala Göteborg, Storstockholm och i centrala Malmö var nära oförändrade. 3-månadersiffrorna i tabellerna nedan visar förändringen mellan årets första och andra kvartal och där ser man att priserna stigit med dryga +5% i Storgöteborg och över +3% i övriga storstadsområden och riket, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Område 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket +0,2% +3,4% +2,4% 44 722
Centrala Stockholm +0,7% +3,7% +3,3% 108 438
Stor-Stockholm -0,2% +3,1% +3,2% 66 333
Centrala Göteborg +0,3% +4,4% +0,8% 64 468
Stor-Göteborg +1,6% +5,2% +1,0% 47 964
Centrala Malmö -0,4% +1,0% +1,0% 38 169
Stor-Malmö +0,7% +3,3% ±0,0% 35 380

Statistiken baseras på försäljningen av 28 129 bostadsrätter under april 2024 – juni 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2024 – mars 2024, tolvmånaderssiffran med april 2023 – juni 2023 och i enmånadssiffran jämförs mars 2024 – maj 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Villor

I Stormalmö ökade villapriserna med drygt +1%, i Storstockholm något under +1% medan priserna var närapå oförändrade i Storgöteborg. Störst prisökning från första till andra kvartalet noterades i Stormalmö med över +4% följt av Storstockholm med +3% och Storgöteborg med +2%, säger Hans Flink.

Område 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket +0,7% +3,0% +1,4% 3 867 000
Stor-Stockholm +0,8% +3,1% +1,6% 7 053 000
Stor-Göteborg -0,1% +2,1% +0,9% 5 568 000
Stor-Malmö +1,2% +4,2% +3,7% 5 099 000

Statistiken baseras på försäljningen av 16 639 villor under april 2024 – juni 2024. Tremånaderssiffran är en jämförelse med januari 2024 – mars 2024, tolvmånaderssiffran med april 2023 – juni 2023 och i enmånadssiffran jämförs mars 2024 – maj 2024 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet).

Marknaden

Under det andra kvartalet såldes 44.700 bostäder, vilket är en ökning med +14% jämfört med samma period föregående år. Av dessa var 28.100 bostadsrätter (+11%) och 16.600 villor (+20%). Totalt under perioden januari-juni såldes 82.100 bostäder, en ökning med 12% jämfört med samma period föregående år,” avslutar Hans Flink.

Prisstatistik Fritidshus

Område 12 MÅN MEDELPRIS
Riket -1,7% 2 240 000

Statistiken baseras på försäljningen av 4 236 fritidshus mellan juli 2023 och juni 2024. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.

Mäklarsamfundets kommentar

Med halva året bakom oss har marknaden blivit mer stabil för både köpare och säljare. Priserna stiger långsamt och fler affärer kommer till snabbare avslut. Nu återstår att se om marknaden i höst klarar att absorbera ett fortsatt stort utbud. Kommande räntesänkningar och stabilitet talar nog för det, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.