Toleranzia AB (publ) meddelar idag att styrelsen har utsett Ann-Charlotte Rosendahl till ny styrelseordförande efter Anders Miltons avgång. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ann-Charlotte Rosendahl (född 1963) är styrelseledamot i Toleranzia sedan 2020. Hon arbetar som VD för Sobrera Pharma AB och har över 20 års erfarenhet av utveckling, kommersialisering och lansering av läkemedel på den internationella marknaden från ledande befattningar inom MSD, AstraZeneca och Roche.  Ann-Charlotte Rosendahl har bott och arbetat i USA och Schweiz under ett antal år och har varit djupt engagerad i strategisk, affärsutvecklande och operativ verksamhet i flera bioteknikföretag, inklusive på styrelsenivå.

“Anders Milton har bidragit stort till Toleranzias utveckling under sin tid som styrelseordförande och jag är hedrad över att ha fått förtroendet att ta över denna viktiga roll”, säger Ann-Charlotte Rosendahl, tillträdande styrelseordförande i Toleranzia.

Anders Milton gick in i Toleranzias styrelse 2018.