Den 23-årige man som tidigare dömdes för mordbrand mot Marcus Wallenberg och hans hustru Fanny Sachs har nu fått sin dom bekräftad av hovrätten. Mannen hade överklagat tingsrättens dom och hävdat att han inte hade avsikt att skada paret. Åklagaren höll med och yrkade på en skärpt dom för grov mordbrand istället för mordbrand av normalgraden.

Dagen då hovrätten skulle meddela sin dom återkallade dock den 23-årige mannen sitt överklagande. Tingsrättens dom står därmed fast.

Det var på juldagen som finansmannen Marcus Wallenberg och hans hustru Fanny Sachs tvingades fly till sitt skyddsrum när en okänd man tog sig in i deras hem. Paret trodde att mannen var beväpnad och låste sig därför in i skyddsrummet, därefter kände de röklukt. Mannen utanför skyddsrummet hade tänt eld på täcken och kläder samt hällt ut tändvätska i stora delar av huset.

I maj blev den 23-årige mannen dömd av Södertörns tingsrätt för mordbrand och dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Mannen överklagade domen och yrkade på att bli frikänd. Han hävdade att han inte hade begått brottet och inte hade någon avsikt att skada någon.

“Han har inga minnesbilder av händelsen, och det påstås att han vid tiden för händelsen befann sig i ett tillstånd av medvetandeförlust där uppsåt inte kan anses föreligga. Bevisläget är sådant att han inte kan fällas till ansvar trots sitt nekande”, skrev hans försvarare i överklagandet.

Även åklagaren överklagade tingsrättens dom. Mannen dömdes för mordbrand, men åklagaren ansåg att det borde vara grov mordbrand. Åklagaren lämnade in sitt eget överklagande efter att 23-åringen överklagat tingsrättens dom och yrkade på att hovrätten skulle döma honom för grov mordbrand istället för mordbrand av normalgraden. Åklagaren motsatte sig därmed 23-åringens begäran att bli frikänd.”Tingsrätten har gjort en korrekt bedömning genom att finna N.N skyldig, men har gjort en felaktig rubricering av brottet”, skrev åklagaren.

Som bevisning hänvisade åklagaren bland annat till att Marcus Wallenberg och Fanny Sachs skulle höras om sina iakttagelser vid händelsen, vilka personer som befann sig i fastigheten och vilka föremål som fanns där för att bevisa händelseförloppet och att brottet innebar fara för flera människors liv och egendom av särskild betydelse.

Åklagaren åberopade även förhör med den åtalade. Under tingsrättsförhandlingarna var detta svårt att genomföra. 23-åringen kom motvilligt in i rättssalen eskorterad av tre vakter och var både handfängslad och fotfängslad. Han vägrade också att tala inför rätten.

Huvudförhandlingen i Svea hovrätt ägde rum i mitten av juni.

Inför huvudförhandlingen begärde försvaret att få komplettera målet med ett förhör med 20-åringen. Förhöret med N.N angående hans minnesbilder från händelsen åberopas. N.N valde att inte berätta något i tingsrätten, men anser nu efter noggrant övervägande att det är nödvändigt för honom att redogöra för sitt avsaknande av uppsåt, skrev försvaret.

Enligt anteckningarna från huvudförhandlingen genomfördes förhöret med 20-åringen. Det framgår också att han uttalade sig om den rättspsykiatriska undersökningen och hävdade att det fanns fel i den. När förhandlingen var över meddelade Svea hovrätt att 20-åringen skulle fortsätta vara häktad tills domen meddelades.

Domen i målet var planerad att meddelas den 5 juli. Samma dag lämnade dock försvaret in en återkallelse av överklagandet i målet.

Svea hovrätt skrev i sitt beslut: “N.N har återkallat sitt överklagande, och åklagarens överklagande har därmed blivit ogiltigt. Hovrätten avskriver målet. Tingsrättens dom står därför fast”.