Forskningsbolaget SynAct Pharma har under de senaste två veckorna upplevt kraftiga prisrörelser. Aktien som nu har över 15 000 aktieägare hos Avanza rasade initialt på missade mål i forskningsstudien ”EXPAND”. Den första september handlades aktien, noterad på Stockholmsbörsen kring 120 SEK för att sedan rasa ner till 13,40 SEK under nästkommande dag. 

Idag stiger forskningsbolaget över 75 procent till följd av att företaget under tisdagskvällen delgav ytterligare data från EXPAND-studien genom ett pressmeddelande. Strax efter klockan 11:00 på onsdagen handlas SynAct Pharma vid 23,65 SEK.

Data från gårdagens pressmeddelande

I Expand-studien har man identifierat en grupp av patienter med pågående inflammation, där resomelagon (AP1189) visade en signifikant positiv inverkan jämfört med placebo när det gäller huvudmåttet ACR20, liksom för andra sekundära resultatmått.

  • En delpopulation av patienter med en baslinjemarkör av systemisk inflammation (CRP > 3mg/L) visade på en tydlig och konsekvent respons av behandling med resomelagon jämfört med placebobehandling för alla utvärderade resultatmått.
  • I delpopulationen av patienter med CRP > 3 mg/L (61% av antalet patienter i studien) nådde 70,6% av dessa, behandlade med en 100mg tablett resomelagon dagligen, en ACR20 efter 12 veckor jämfört med 54,3% av patienterna med placebobehandling.

”Vi är glada över den aktivitet och effekt vi ser i de patienter med en pågående systemisk inflammation. Den höga responsnivån i dessa patienter är ett viktigt resultat som innebär att vi dels kan förstå resultaten från EXPAND-studien samt att bättre kunna finna de patienter som mer sannolikt responderar bra till behandling med resomelagon framåt”, säger Thomas Jonassen, CSO för SynAct Pharma. ”Den högre andelen av responseffekt i patienter med påvisad systemisk inflammation stödjer vår tro på potentialen av resomelagon för att behandla inflammation.

”Vi är mycket glada att presentera resultaten för den mycket relevanta patientgruppen med systemisk inflammation då dessa data bekräftar den aktivitet av resomelagon vi har sett i tidigare studier. Vi är speciellt nöjda med att denna effekt var märkbar jämfört med placebo för alla resultatmått”, säger Torbjørn Bjerke, VD för SynAct Pharma. ”Vi ser nu fram emot att rapportera delstudien magnetisk resonanstomografi (MRT) som utvärderar inflammation i lederna (synovium) med förstärkt dynamiskt kontrast MRT-kvantifiering i nydiagnostiserade RA-patienter senare i september och RESOLVE 2a-studien i DMARD-IR patienter i oktober senare i år. Patienterna i den pågående RESOLVE fas 2a-studien valdes delvis ut med markörer för aktiv RA inklusive förhöjt CRP. Bolaget uppskattar att 70% av patienterna i 2a-studien har ett CRP-värde > 3mg/L. Vi ser fram emot kommande kommunikation av dessa data.