Sverige och Norge vill intensifiera elsamarbetet i Norden

Khashayar Farmanbar, Sveriges Energi- och digitaliseringsminister,

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och Norges olje- och energiminister Terje Aasland träffades idag för att diskutera de stora utmaningarna på elmarknaden med höga och kraftigt varierande priser. De bägge statsråden diskuterade också ett intensifierat elsamarbete i form av en ”task force” för att tillsammans få ned elpriserna i Norden.

– Regeringen initierar tillsammans med den norska regeringen en ”task force” för de nordiska länderna kring utveckling av marknadsmodellen. Sverige och Norge går samman för att säkra säker tillgång av el och låga priser i Norden. Vi vill hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Under rådande omständigheter där hela Europa är drabbat av extremt höga priser på energi är det viktigare än någonsin att hitta lösningar och modeller som säkerställer en fungerande elmarknad som kan ge lägre elpriser för hushåll och företag och därmed ekonomisk tillväxt.

– De nordiska grannländerna har haft ett kraftutbyte ända sedan 1960-talet. Med den pågående energikrisen i Europa vill vi ha ett intensifierat samarbete för att hitta bra åtgärder som säkerställer en väl fungerande energimarknad, så att vi kan återgå till en situation med tillräcklig och rimlig kraft till nytta för industrin och samhället. Det rapporteras om likviditetsutmaningar i delar av den finansiella kraftmarknaden, och de åtgärder som vidtas i Sverige och Finland kommer bidra till att främja den finansiella stabiliteten i Norden. Det är viktigt. Det finns för närvarande inte behov av åtgärder i Norge, men vi följer noga utvecklingen, säger olje- och energiminister Terje Aasland.

Sverige och Norge vill driva på för ett ökat elsamarbete och ska snabbt etablera en “task force” som skyndsamt ska undersöka vad som kan göras för att få ner de höga elpriserna. Norge och Sverige vill intensifiera det nordiska elsamarbetet och Danmark och Finland kommer att bjudas in för att delta i arbetet från start. För oss är det viktigt med ett enat Norden.

Arbetsgruppen kommer också att följa de pågående diskussionerna internt i EU och eventuella nya förslag till elmarknadsdesign från EU-kommissionen samt leverera sina rekommendationer så tidigt som möjligt inför de nordiska energiministrarnas möte i Oslo den 28 november.

Vid dagens möte i Stockholm diskuterade de två energiministrarna även ämnen som avskiljning och lagring av koldioxid samt havsbaserad vindkraft.