Investeringsbolaget Dividend Sweden, som handlas på NGM Nordic SME, redovisar ett resultat efter skatt på 20,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-2,8). Per aktie var resultatet 0,46 kronor (-0,08).

Nettoomsättningen låg på 44,4 miljoner kronor (19,0) och substansvärdet per aktie var 2,16 kronor (1,81). Ökningen av intäkterna är hänförliga till högre aktivitet på aktiemarknaden och större försäljningar av aktier under kvartalet, jämfört med samma period förra året, skriver Dividend.

Resultatet för första kvartalet kommer till stor del från bra utveckling i portföljbolagen Papilly och Arcane, men även ett antal andra bolag som utvecklats väl, vissa har helt avyttrats.

“Även vår onoterade portfölj har uppvisat god utveckling och ett antal bolag planerar notering och vi ser ett övervärde i portföljen som vi hoppas kunna lyfta fram i samband med exit och/eller noteringar av våra onoterade bolag”, skriver Dividends vd Bo Lindén.

Dividend ser goda möjligheter till fortsatt god resultatutveckling och som en följd av detta och resultatet för första kvartalet avser styrelsen föreslå en extra bolagsstämma en kontant extrautdelning om 0,50 kronor per aktie, att utbetalas i två delar.