Investeraren Felix Hagnö har blivit mångmiljardär på sitt ägande i Spotify, men också legat i tvist med Skatteverket efter att ha genomfört oredovisade vinstutdelningar från ett bolag på Cypern. Nu halveras dock skattesmällen på 40 miljoner kronor efter en ny dom i rätten.

Felix Hagnö har krävts på totalt 40 miljoner kronor från Skatteverket. Han har anklagats för att ha genomfört oredovisade vinstutdelningar från ett bolag på Cypern – kopplat till sitt ägande i Spotify.

En utdelning från 2012 bedömde myndigheten vara ”klart skattedrivet”. Vid tidpunkten var han bosatt i Schweiz, där utdelningen inte beskattades. Men pengarna blev disponibla för honom först 2017, enligt Skatteverket, eftersom att de fram till dess var bundna i Spotify-aktier på andrahandsmarknaden. Då var Felix Hagnö återigen bosatt i Sverige.

”Genom aktuellt förfarande har du därmed sett till att du har utrymme att skattefritt ta ut 30 miljoner euro ur ditt bolag. Någon tanke på att sälja aktierna i Spotify för att frigöra kapital fanns inte enligt dina egna uppgifter”, stod att läsa i det ursprungliga beslutet från Skatteverket.

En andra oredovisad vinstutdelning, som inträffade 2015, förklarade Felix Hagnö som en redovisningsmiss på grund av en ”computer glitch”, ett datorfel, som felaktigt visade att beloppet betalats ut. Det var dock en förklaring som Skatteverket inte godtog.

Men Felix Hagnö överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som nu ger honom delvis rätt. Skatteverkets krav mer än halveras från 40 till 19 miljoner kronor, enligt en ny dom som Di tagit del av.

Förvaltningsrätten accepterar nämligen Felix Hagnös förklaring om att ett datorfel har uppstått, ett revisorsintyg som techinvesteraren lagt fram bedöms ha högt bevisvärde. Domstolen stryker därmed helt och hållet hans upptaxering gällande mångmiljonutdelningen under 2015.

Domstolen går däremot på Skatteverkets linje när det gäller det andra året som parterna tvistat om, utdelningen för 2017. Därmed kvarstår en skuld på 19 Mkr i obetald skatt och skattetillägg.

Beslutet kan överklagas av bägge parter till kammarrätten.

Felix Hagnö var en tidig svensk it-entreprenör och grundade 1999 annonsföretaget Tradedoubler, som noterades på Stockholmsbörsen, tillsammans med Martin Lorentzon.

Han fick sedan chansen att tidigt investera i Spotify när Martin Lorentzon 2006 grundade musikstreamingstjänsten tillsammans med Daniel Ek. Felix Hagnö ska enligt Di:s uppgifter tidigt ha fått omkring 10 procent av bolaget för 10 Mkr.

Innehavet hade elva år senare spätts ut till 2,5 procent, enligt handlingar hos den amerikanska finansinspektionen SEC, men var ändå värt 5,6 miljarder kronor efter Spotifys första handelsdag på börsen i april 2018.

Det finns inga offentliga uppgifter om att Felix Hagnö därefter valt att sälja sin post i Spotify, utan aktierna har placerats i en kapitalförsäkring.

I dag uppgår hans privata förmögenhet till runt 12 miljarder kronor, tack vare Spotifys kursuppgång.

Hans investeringsföretag Trift Capital har i dag ett högre marknadsvärde än så väl Öresund, Creades som Ratos på Stockholmsbörsen, enligt Di:s uppgifter.

Felix Hagnö har rekryterat Spotifys tidigare finanschef Peter Sterky till rollen som vd för Trift Capital.

Några kända investeringar som riskkapitalbolaget gjort hittills är i nätapoteket Meds samt i frakttjänsten Airmee.