Precis som väntat rapporterar Spanien en negativ inflation. Det som var oväntat var emellertid att detta skedde redan i april 2020, inte i maj som alla trott. Inflationstakten för april 2020 låg på minus 0,7 procent och kan förklaras av Coronaviruset.

Det är framförallt fallande bränslepriser som har bidragit till den negativa inflationen. De spanska myndigheterna rapporterar att de varit tvungna att anpassa generalprisindexet till de produkter och varor som de facto konsumeras under Spaniens nedstängning.

För basvaror rapporterar Spanien att det skett prisökningar motsvarande 3,2 procent i årstakt, en hel procentenhet högre än i mars 2020. Det är framförallt färskvaror som sett prisuppgången, 6,9 procent. Detta är 0,3 procent högre än årstakten i mars 2020.

Senaste gången Spanien hade en negativ inflation var sommaren 2016.