Solkompaniet har genomfört en framgångsrik nyemission som resulterat i ett kapitaltillskott på 124 miljoner kronor. Denna nyemission innebär en betydande ökning av majoritetsägaren AxSols ägarandel i företaget, som nu går från cirka 60 procent till över 80 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

AxSol stärker sin position

Vi är övertygade om att storskalig solkraft kommer att spela en central roll i energiomställningen och är glada över att ha ökat vår ägarandel i Solkompaniet. Det senaste året har varit betydligt mer utmanande för branschen jämfört med solinvesteringsboomen under 2022. Därför har det varit viktigt för oss som majoritetsägare att stötta med både kapital och engagemang. Vi är glada att ha kunnat delta i nyemissionen tillsammans med fler ägare, säger Marie Fossum Strannegård, vd för AxSol och styrelseordförande i Solkompaniet.

Starkt stöd från ägarna

Vi är stolta över att flera av våra större ägare fortsätter att stötta oss i vår utvecklingsresa mot att bli nordisk marknadsledare inom storskalig solkraft. De senaste månaderna har vi drivit ett aktivt omställningsarbete för att nå lönsam tillväxt. Jag ser nu fram emot att tillsammans med våra medarbetare, kunder och investerare fortsätta att förverkliga de största solkraftsprojekten i Norden och snabbt öka tillgången på fossilfri el, säger Thomas Sparrmo, vd för Solkompaniet.

Kapitaltillskott öppnar nya möjligheter

För Solkompaniet innebär kapitaltillskottet fler möjligheter att investera i kundsamarbeten och utvecklingsprojekt, samtidigt som efterfrågan och marknadstillväxt förväntas öka de kommande åren. Detta ger företaget en starkare position att möta framtidens utmaningar och möjligheter inom solkraftssektorn.

Bred ägarbas stödjer expansion

Förutom AxSol har ytterligare tio delägare deltagit i nyemissionen, däribland grundare och medarbetare. Tillsammans står dessa ägare efter nyemissionen för drygt 94 procent av aktierna. Detta breda stöd från ägarbasen understryker förtroendet för Solkompaniets framtidsutsikter och deras förmåga att driva lönsam tillväxt inom storskalig solkraft.

Ljus framtid för Solkompaniet

Solkompaniets framgångsrika nyemission markerar ett viktigt steg i företagets resa mot att bli en ledande aktör inom storskalig solkraft i Norden. Med stöd från starka ägare och ett ökat kapital kan Solkompaniet fortsätta att investera i utvecklingsprojekt och stärka sin position på marknaden, vilket bådar gott för framtiden och energiomställningen mot fossilfri el.