Omsättningen för Snapchat minskade med 4 % under det andra kvartalet jämfört med 1,11 miljarder USD som företaget redovisade samma period föregående år. Företaget meddelade att de prognosticerar en total försäljning på mellan 1,07 miljarder och 1,13 miljarder USD för det tredje kvartalet, medan analytikerkåren förväntade sig 1,13 miljarder USD. Aktien är ned med ca 19 % i efterhandeln.

Snapchats totala försäljning minskade med 4 % under det andra kvartalet jämfört med samma period året innan, vilket var den andra raka perioden med minskande omsättning på årsbasis.

Det sociala medieföretaget lyckades minska sina nettoförluster med 11 % till 377,3 miljoner USD, eller 24 cent per aktie, under det andra kvartalet som slutade den 30 juni 2023, jämfört med 422,1 miljoner dollar, eller 26 cent, under samma period året innan.

Snapchat gav också en finansiell prognos för det tredje kvartalet som bygger på antagandet att företagets dagliga aktiva användare kommer att uppgå till mellan 405 miljoner och 406 miljoner. Som en del av sin prognos förväntar sig Snapchat en total försäljning på mellan 1,07 miljarder och 1,13 miljarder USD för det tredje kvartalet, vilket enligt Snapchat innebär ”en negativ till platt tillväxt på årsbasis med 5 %”.

Förra kvartalet gav inte Snapchat en officiell prognos för det andra kvartalet, utan lämnade istället en ”intern prognos” för omsättningsestimat under den perioden.

Som många teknikföretag påbörjade Snapchat en omfattande kostnadsminskningsplan 2022, som inkluderade att säga upp 20 % av företagets totala personalstyrka på 6 400 vid den tiden. På grund av dessa nedskärningar meddelade bolaget i ett brev till investerare på tisdagen att företagets driftskostnader minskade med 8 % på årsbasis under det andra kvartalet och uppgick till 615 miljoner USD. Enligt meddelandet hade företaget 5 286 heltidsanställda den 30 juni 2023.

”Vi är entusiastiska över de framsteg vi har gjort genom att ge ökad avkastning på investeringarna för våra annonspartners, växa vår community till 397 miljoner dagliga aktiva användare och nå över 4 miljoner Snapchat+-prenumeranter”, sa Snapchats VD Evan Spiegel i ett uttalande.

Analytiker följer noggrant Snapchats resultat för tecken på återhämtning på den digitala reklammarknaden, som enligt flera branschundersökningar kan vara på väg att återhämta sig i viss utsträckning.

Facebooks moderbolag Meta rapporterar sina resultat för det andra kvartalet idag, efter ett första kvartal med ökande intäkter efter tre raka perioder med nedgång. Vid den tidpunkten sade finanschefen Susan Li att företaget fortfarande skulle befinna sig i ”ett volatilt makroekonomiskt läge” under resten av året, utöver en ”utmanande regleringsmiljö”.