Skanska har undertecknat ett ytterligare kontrakt med Orlando Health för att bygga ett sjukhus i Lakeland, Florida, USA. Kontraktet är värt 47 MUSD, omkring 500 MSEK, vilket kommer att inkluderas i de amerikanska orderbokningarna för tredje kvartalet av 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kontraktet i sin helhet inkluderar byggandet av en cirka 54 000 kvadratmeter, sju våningar akutvårdsanläggning, som kommer att innefatta medicinska och stödtjänster, inklusive bildbehandling, laboratorium, apotek, matplats och presentbutik bland annat.

Byggandet är redan igång, med förväntad färdigställande av projektet år 2026.

Bakgrund

Skanska, en ledande svensk bygg- och projektutvecklingsföretag, fortsätter sin utbyggnad i USA med detta senaste projekt i Florida. Företaget har en lång historia av framgångsrika projekt inom både bygg- och infrastrukturområdet och är känt för sin tekniska skicklighet och förmåga att leverera högkvalitativa anläggningar.

Projektets omfattning

Det planerade sjukhuset i Lakeland, som ligger i en snabbt växande region, kommer att erbjuda viktiga medicinska tjänster till lokalbefolkningen och stärka hälso- och sjukvårdssystemet i området. Med sina sju våningar och en yta på 54 000 kvadratmeter kommer anläggningen att vara utrustad med avancerad medicinteknik och erbjuda en rad olika tjänster, inklusive apotek, laboratorium, och matplatser.

Den avancerade designen och konstruktionen av anläggningen fokuserar på patientens välbefinnande och är utformad för att uppfylla de högsta standarderna inom medicinsk vård. Byggandet av sjukhuset är ett viktigt steg i att erbjuda moderna, effektiva och hållbara hälso- och sjukvårdslösningar för regionens invånare.

Framtidsutsikter

Med den fortsatta expansionen i USA och det nya kontraktet i Lakeland, Florida, stärker Skanska sin position på den amerikanska marknaden. Den framgångsrika genomförandet av detta projekt kommer inte bara att gagna Skanska utan också ha en positiv inverkan på hälso- och sjukvårdssystemet i regionen. Det är ett tydligt tecken på företagets engagemang för att bidra till samhällsutvecklingen och förbättra livskvaliteten för människor genom innovativa och hållbara byggprojekt.

Detta projekt understryker också vikten av internationellt samarbete och kunskapsutbyte mellan Sverige och USA inom områden som hälso- och sjukvård och byggnation, och det framhäver den svenska ingenjörskonsten och designens betydelse på den globala scenen.