Sensec steg på torsdagen med drygt 27 % och stängde strax över 0,72 SEK. Den branta stigningen i kursen kom utan någon direkt trigger. Under torsdagen omsattes över 3,8 miljoner aktier vilket även det är en siffra som inte setts på länge.

PM har mottagits positivt
Våren har varit fylld av pressmeddelanden om ordrar och nya strategier. I orderväg har det inte varit volymsmässigt så stora nya affärer. Marknaden har däremot tagit emot dom samtliga väl, vilket kan misstänkas hänger ihop med vilka kunderna varit. Sedan i april så har följande ordrar presenterats.
21/4 Menzies Aviation, 0,4 MSEK
29/5 “Statlig myndighet”, 3,4 MSEK
24/6 “Glasmästare”, 1,3 MSEK
25/6 Danska Försvaret, ramavtal ordervärde okänt
29/6 Kund okänd, 1,7 MSEK
8/7   Norsk Folkhjälp, 2 MSEK

Ny förvärvsstrategi
Den 12 maj offentliggjordes en ny och särdeles aggressiv förvärvsstrategi inom Norden. Ungefär en vecka senare fångade bolagets Certified Advisor, Penser Bank den informationen i en uppdaterad analys som släpptes den 18 maj. I den har man under förutsättning att förvärvsstrategin genomförs en riktkurs i spannet 1,20-1,40 SEK, vilket är ca 100 % högre än nuvarande kurs, trots torsdagens stora uppgång.

Grädden på moset, insiderköp under våren
För att ytterligare stärka förtroendet så har affärsområdeschef Magnus Ahde (Mil Sec) och CFO Pernilla Jennesäter rapporterat insynsköp. Ahde vid fyra tillfällen under 2020 och totalt 477 346 st aktier, Jennesäter vid ett tillfälle 146 667 st aktier. Samtliga insynsköp har gjorts över marknadsplatsen.

Drar ett första förvärv närmare?
Ja det är den stora frågan som diskuteras och spekuleras i på aktieforumen. En viktig parameter om den egna aktien ska användas som hel eller delar av en köpeskilling vid ett förvärv är naturligtvis ett högt marknadsvärde.

Finanstid fortsätter att följa aktien noga och rapporterar fortlöpande om utvecklingen.