Sverige har varit i frontlinjen när det kommer till att bekämpa klimatförändringar och främja hållbar utveckling. Ett signifikant steg i denna riktning är införandet av reduktionsplikt för bensin och diesel sedan den 1 juli 2018. Syftet är att få drivmedelsleverantörer att minska utsläppen av växthusgaser från dessa bränslen genom en specifik procentsats. Denna åtgärd har inte bara positiva effekter på miljön, utan även på priserna för diesel och bensin. Låt oss utforska bakgrunden till reduktionsplikten och hur mycket billigare diesel väntas bli vid årsskiftet.

Bakgrund och mål

Huvudmålet med reduktionsplikten är att öka användningen av biodrivmedel och minska beroendet av fossila bränslen. Genom att successivt öka andelen biodrivmedel i bränslemixen kan Sverige reducera utsläppen av växthusgaser och närma sig målet om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030. Reduktionsplikten fungerar som ett långsiktigt regleringsinstrument som ersätter tidigare skattesänkningar och syftar till att skapa incitament för en grönare bränslesektor.

Nuvarande reduktionsnivåer och beslutad förändring

Från och med den 1 januari 2022 har reduktionsnivån för bensin varit 7,8 procent, medan nivån för diesel har varit 30,5 procent. Dessa nivåer är i kraft fram till slutet av 2023. Dock har det beslutats att reduktionsplikten för båda bränsletyperna kommer att sänkas till 6 procent från och med den 1 januari 2024 till 2026. Denna förändring förväntas ha en avsevärd påverkan på priserna för dessa drivmedel, i synnerhet diesel, och därmed också på konsumenternas ekonomi.

Hur mycket billigare blir bränsle vid årsskiftet?

För att bättre förstå hur reduktionsplikten kan påverka priserna för diesel och bensin, låt oss genomföra en enkel beräkning. Om vi tar hänsyn till dagens pris på diesel, som är ca 23 kronor per liter, och priset på bensin, som är ca 20 kronor per liter, kan vi uppskatta prisförändringarna vid en reducerad reduktionsnivå till 6 procent.

För diesel kommer prissänkningen, om den skedde idag vara ca 4,77 kronor per liter och priset skulle sjunka till ca 18,22 kronor per liter. När det gäller bensin är inte sänkningen alls lika påtaglig utan skulle sjunka med mer beskedliga ca 37 öre per liter till 19,63 kronor per liter.

Slutsats

Införandet av reduktionsplikt för bensin och diesel utgör ett betydande steg mot att minska Sveriges klimatavtryck och främja användningen av biodrivmedel. Den politiska överenskommelsen att sänka reduktionsplikten till 6 procent från och med den 1 januari 2024 förväntas ha en märkbar inverkan på priserna för diesel och bensin. Det är viktigt att notera att dessa beräkningar är ungefärliga och att faktorer som utbud och efterfrågan också kan påverka priserna. I slutändan kommer reduktionsplikten att spela en avgörande roll i Sveriges övergång till en mer hållbar och miljövänlig framtid.