Massmedia har idag en stor påverkan på aktiemarknaden och kan påverka kursutvecklingen på enskilda aktier i stor utsträckning. De noterade företagen som påverkas mest av media är de bolagen vars aktie har låg likviditet (få kvalificerade aktieägare s.k. “free float”) tillsammans med en hög spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). I och med den låga likviditeten så tenderar dessa aktier ofta ha en hög volatilitet då enstaka köp- eller säljordrar kan påverka kursen i stor utsträckning. När massmedia då skriver om ett noterat bolag med låg likviditet så kan aktiepriset snabbt förändras och ofta är det då småsparare som påverkas mest.

Det senaste bolaget som fick uppleva massmedias kraft är frilansplattformsbolaget Gigger Group, vars bolagsvärde har rasat över 100 MSEK (-35 %) sedan Dagens Industri gick ut med att de har ett mångmiljonkrav på sig till en marknadsföringsbyrå. Många småsparare har givetvis påverkats negativt av detta och många har förlorat stora summor.

Med anledning av ovanstående så har Finanstid fått en intervju med Claes Persson som är tillförordnad VD och koncernchef på Gigger Group. Claes ger sin syn på det som har hänt och hur han ser på medias påverkan på aktiemarknaden.

Tidningen Dagens Industri skrev för några veckor sedan en uppmärksammad artikel som fick Giggers bolagsvärde att rasa med drygt 100 MSEK jämfört med dagens aktiekurs. Detta innebär en minskning av aktiekursen med ca 35 procent. Många småsparare påverkas givetvis av detta. Hur ser du på makten som media besitter över aktiemarknaden i dagens läge?
Som aktiesparare själv så välkomnar jag såklart sakliga granskningar och att bedrägliga omständigheter kommer upp till ytan. En genomlysning av marknaden och dess aktörer ligger i allas intresse. Jag är övertygad om att detta är bra, så länge som man är objektiv och faktaorienterad, vilket tyvärr uppenbarligen inte alltid är fallet. Jag får känslan av att media kanske inte alltid inser och respekterar vilken makt man har över aktiespararnas pengar.

Anser du att kursraset är rimligt utifrån DI:s artikel?
Gigger Groups aktieägare består till stor del av småsparare som kanske inte alltid har uthålligheten att vara långsiktiga, och som kanske är mer försiktiga med sina investerade pengar. Dessa påverkas såklart oerhört mycket av svulstiga och missvisande rubriksättningar då deras möjligheter att själva göra djuplodande analyser är begränsade. I ljuset av detta så startades en våg, som till slut blev en tsunami, där oerhört många paniksålde och förlorade för dem betydande belopp. När tidningen dessutom hejar på med svarta rubriker som att ”Gigger rasar efter avslöjandet under kursnedgången”, så stressas såklart småspararna än mer, och därför blev kursraset större än det borde.

Hade du kontakt med den journalist som skrev artikeln innan den publicerades, i så fall vilken information utbyttes i de kontakterna? Visste du att artikeln skulle publiceras och hur den skulle vinklas?
Jag kontaktade själv frilansjournalisten och erbjöd mig att svara på eventuella frågor då det framkom från flera håll att han förhörde sig om Gigger Group. Jag erhöll senare frågor som jag besvarade allihop då vi alltid vill vara fullständigt transparenta.

Gällande det uppsagda avtalet mellan SDMG och Gigger AB poängterade jag felaktigheterna i kravet samt översände underlag som styrker att det inte på något sätt förelåg ett krav mot Gigger Group, trots detta valde man att skriva rena felaktigheter.

Jag svarade också på de frågor rörande min person, som senare vinklades för att ge intryck av att jag i princip skulle ligga bakom Trustorhärvan, när jag egentligen som IT-leverantör till ett filmprojekt förlorade pengar.

Jag förstod att en artikel var i görningen, men kunde inte för mitt liv tro att man skulle välja att publicera direkta felaktigheter om en leverantörstvist sammanvinklat med en personbeskrivning som så tydligt sammansatts för att sänka förtroendet för bolaget och mig själv.

DI skrev i sin artikel att marknadsföringsbyrån Nordic Media House har vänt sig till Kronofogden då de menar på att Gigger Group AB har ett mångmiljonkrav på sig om 7,4 MSEK, har du några kommentarer runt kravet, det låter som väldigt mycket pengar för mediatjänster?
Inget bolag av vår storlek skulle lägga så mycket pengar på SEO och Facebookannonsering, det faller på sin egen orimlighet. 

Företaget som hävdar kravet omsatte enligt deras senaste inlämnade årsredovisning endast 317,000 kr med ett resultat om minus 35.000. 7,4 MSEK är ett i förhållande till SDMG’s storlek orimligt stort uppdrag och belopp som borde ha uppmärksammats och ifrågasatts innan publicering i DI.

Ni släppte ett pressmeddelande den 27 maj och meddelade att ni inte mottagit något betalningsföreläggande då kronofogden begärt in kompletterande information från sökanden. Har det skett något nytt i denna process?
Kronofogden fick tydligen in information av SDMG men valde att avvisa ärendet. Går man vidare blir detta ett ärende i tingsrätten, men kommer där att avgöras på handlingar då det är ostridigt att SDMG inte haft något avtalsförhållande med Gigger Group, och därmed heller inte haft samtycke kring att fakturera.

Ett avtal förelåg som innebar att ni skulle betala 100 000 SEK till SDMG varje månad, varav 40 % kontant och 60 % i aktier. I utbyte skulle deras representant på heltid utföra sökoptimering och facebookannonsering åt er. Ni menar på att detta inte har utförts enligt avtalet. Kan du gå in djupare på exakt vad det är som inte har utförts?
Det är ett flertal punkter som man fallerat på, exempelvis heltidsarbetet.

Man har också haft flera uppdrag i strid med avtalet, samt att arbetet är mycket bristfälligt utfört kring exempelvis sökoptimeringen. 

Vi har såklart tagit experthjälp att analysera det utförda arbetet, och resultatet är mycket otillfredsställande, knappt amatörmässigt.

Det finns ytterligare brott mot avtalet, men vi väljer att hålla på dessa för det fall att SDMG mot bättre vetande skulle försöka driva en tvist mot oss.

Tack för att du tog dig tid! Har du några avslutande ord du vill säga till de aktieägare som fortsatt tror på Gigger?
Jag beklagar det som har hänt och kan försäkra våra aktieägare att vi gör vårt yttersta att återvinna de förlorade värdena. Man skall ju investera i ett bolag och dess tillväxt, inte i en aktie, och Gigger Group står fortsatt stadigt.

Bolaget har samma tydliga fokus som tidigare, att på halvlång och lång sikt, bygga ett starkt bolag på sunda värderingar. Vår tillväxt har inte hämmats och egentligen har inget hänt bolaget, mer än att en olycklig grovt skadligt vinklad artikel har publicerats.

Med stärkt kassa efter en i princip fulltecknad TO där endast ”soffliggare” av olika skäl inte hunnit delta, kommer vi att ta ytterligare stora kliv i vår tillväxt oavsett artiklar och eventuella framtida skriverier av samma frilansjournalist.

Småspararna får ta smällen
I jakten på internetklick hamnar etiken ofta längre ner i prioriteringslistan. Men vem är det egentligen som får ta smällen från en artikel publicerad i finansmedia som kanske är skriven i affekt eller rent av som ett beställningsuppdrag i en smutskastningskampanj? 

Det första man tänker på är självklart när man läser historien om Gigger ovan, att det är VD och koncernchef Claes Persson som får en rejäl smäll efter en ganska ingående beskrivning av en person som i artikeln framställs i dålig dager, liksom hela det noterade bolaget Gigger Group gör. Det är till viss del sant, men Claes kan nog hantera det, det ingår lite grann i jobbet att hantera dylika frågor likväl som sin egen historik. Claes sitter dessutom enligt egen uppgift inlåst i lock-up och hade inte kunnat sälja några aktier i alla fall.

Nej, varken bolaget eller VD:n lider någon större skada av artikeln, de som lider den stora skadan är småspararna som på dessa uppgifter om ett bolag i svåra ekonomiska trubbel sålde sina fallande aktier i fullständig panik. De har inte källfaktan som bolaget och VD:n har, den enda fakta de har är det som publiceras i artikeln. 

Det legala ansvaret är glasklart! Hos en tidning med utgivningsbevis, har den ansvarige utgivaren en skyldighet att ställa frågan huruvida det ska publiceras eller inte. Här blir det fel ibland, det är ingen hemlighet, men kanske bör det dras ett varv extra och väga in vilken påverkan en artikel har eller kan tänkas ha, och vem det egentligen drabbar? 

Det är en helt ny spelplan vi har, där jakten på klick är viktigare än verkan av en publikation, där information delas och sprids i rekordfart och där rykten och skvaller lätt blir till sanningar i anonyma internetforum där ingen tvingas ta ansvar för vad som uttrycks. För 25 år sedan var det helt onödigt att starta ett rykte i syfte att skada. Innan det hade spritt sig tillräckligt för att göra skada hade det sedan länge avfärdats som ett ogrundat rykte. Men det är andra tider nu. 

Under senare år finns det en rad med exempel på hur vinklade artiklar i finansmedia har drabbat småsparare och även närliggande bolag som bara har ovidkommande personkopplingar. Exemplet ovan med Gigger Group är bara en i raden.

Det finns ett uttryck att “Internet glömmer inte”, vilket är helt sant, de digitala avtrycken försvinner aldrig, oavsett sanningshalten. På internet spelar det ingen roll hur mycket man vänder kappan och dementerar tidigare publiceringar, allt finns kvar. 

Det finns tre tydliga variabler för varför det här är så skadligt för en reglerad aktiemarknad och det är att media är makt och media går att köpa, i kombination med att information är väldigt lättflyktig i anonyma internetforum som kan liknas vid rena ryktesfabriker. Lägg till det en aktiemarknad som till stora delar präglas av bolag med låg likviditet i aktien, dvs låg omsättning och för få ägare, vilket gör att en aktör med några miljoner kronor kan kontrollera aktiekursen. Sammantaget en allvarligt skadlig cocktail. Om just anonyma aktieforum kommer vår nästa del i denna artikelserie att handla om.