En aktiehandlare är sin egen värsta fiende, vilket är värt att hålla i åtanke. Några som inte har gjort det är de som handlade oljefonder genom Robinhood. Handelsplattformen Robinhood är känd för att attrahera oerfarna, mindre välmående investerare. Dessa människor kan ofta fastnat i den senaste nyhetscykeln och påverkas av rekommendationer från vänner och media.

Försökte fånga den fallande kniven

När oljepriset rasade och var på var mans läppar drog United States Oil Fund (USO) till sig uppmärksamheten från användarna hos Robinhood. Många försökte fånga den fallande kniven.

Ovanstående diagram är lite vilseledande eftersom det inte är justerat för den omvända split 1: 8 som nyligen genomfördes, men du kan tydligt se trenden. Robinhood-investerare köpte USO till sina konton när oljepriset dök. De kanske försökte köpa dippen, men de gjorde det verkligen vid fel tidpunkt.

Det var inte bara några konton heller. USO gick från att i slutet av februari ägas av endast några få aktörer hos Robinhood. I mitten av april var det 60 000 konton hos Robinhood som ägde denna oljefond, en siffra som steg till mer än 220 000 konton i slutet av månaden.

Extremt dålig timing

Allt detta inträffade när USOs aktiekurs sjönk från cirka 10 USD fördelat till sin botten på cirka 1,70 USD. Här är det splitjusterade diagrammet för USO så att du kan få en bättre känsla av den verkliga skadan.

De stora förlusterna som många av dessa aktieägare upplevde förvärrades av det faktum att de beslutade att ta stoppen precis som saker började vända.

Antalet Robinhood-konton som innehar USO sjönk hela vägen till cirka 145 000, en nedgång på mer än 30 procent på bara några dagar. Det hände precis när priset på USO steg från strax under 17 USD efter splitten på tisdag eftermiddag till sin topp på över 19 dollar på torsdagen. Tyvärr ser vi mycket av denna “köp hög, sälja låg” typ av aktivitet hos dem som använder sig av Robinhood.