Detaljhandelskoncernen Rizzo Group har blivit ålagt att betala en sanktionsavgift av Nasdaq Stockholm som motsvarar tre årsavgifter, vilket uppgår till ungefär 684 000 kronor.

Beslutet fattades på grund av att Rizzo Group vid två tillfällen inte följde de föreskrivna tidslinjerna för offentliggörande av rapporter enligt reglerna som fastställts av Nasdaq, enligt ett pressmeddelande från börsen.

Sanktionsavgiften gäller för att bolaget inte presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2022 samt delårsrapporten för perioden september till november 2022 i rätt tid, enligt börsens disciplinnämnd.

Disciplinnämnden konstaterar vidare att bolaget har haft bristande förmåga att tillhandahålla nödvändig information under en tid.