Nu är det inte bara svenska, danska och engelska bolag som kan använda Reguity’s online tjänster, utan nu vi kan även välkomna bolag från Europa och resten av världen. Det framgår av en nyhet från Reguity Group.

”Det är med mycket glädje och stor stolthet som vi nu öppnar upp för bolag från resten av världen. Från och med nu är vi en global tjänsteleverantör” säger Henrik Kristensen, CEO på Reguity Group (publ).

NVR – Nordic Securities Depositary – finns nu inte bara på engelska. I inloggat läge kan man enkelt välja vilket land som bolaget har sitt säte och vilken valuta som aktierna är bokförda i.  Med den senaste uppdateringen är det nu möjlighet att digitalisera aktier och andra värdepapper för de ca 24 miljoner onoterade aktiebolag som finns i resten av Europa. På detta sätt blir det också möjligt för svenska bolag med internationella dotter- och intressebolag att på ett effektivt sätt administrera koncernens aktieböcker och optionsböcker.

”Tack vare att vi har byggt en sk. ’cross border plattform’ gör vi det också möjligt att, på ett effektivt sätt, knyta samman internationella investerare med spännande bolag”, avslutar Henrik Kristensen.