Den amerikanska konsumentvarugruppen Procter & Gamble, P&G, höjer sina prognoser för det brutna räkenskapsåret 2021 i delårsrapporten som publicerades innan USA-börsernas öppning på tisdagen.

Aktien steg i den amerikanska förhandeln, och var upp cirka 2,8 procent klockan 13.15 svensk tid.

P&G spår att försäljningstillväxten uppgår till 3-4 procent under det brutna räkenskapsåret 2021 som startade den 1 juli 2020, jämfört med föregående räkenskapsår. Tidigare prognosintervall låg på 1-3 procent.

P&G höjer även prognosintervallet för organisk tillväxt, från 2-4 procent till 4-5 procent.

Vinst per aktie väntas öka med 4-9 procent jämfört med fjolårets utfall på 4:96 dollar. För kärnverksamheten väntas vinst per aktie öka med 5-8 procent, jämfört med tidigare prognosintervall som var 3-7 procent.

P&G räknar med att betala cirka 8 miljarder dollar i utdelningar under räkenskapsåret 2021. Bolaget höjer utsikterna för aktieåterköp under 2021 från 6-8 till 7-9 miljarder dollar.

För första kvartalet i räkenskapsåret 2021, som alltså avser juli-september 2020, uppgick vinst per aktie till 1:63 dollar per aktie och försäljningen var 19,3 miljarder dollar. Här låg förväntningarna på 1:43 respektive 18,4 miljarder dollar, enligt S&P Global Market Intelligence.