Inflationen i februari kommer in som förväntat – men inte som önskat. USA:s centralbankschef Jerome Powell kommer att fortsätta utlova sänkningar, men dessa lär ännu dröja.

Inflationsutvecklingen

Kärninflationen i USA landande i februari på 2,8 procent i årstakt – vilket var i linje med PCE-prognoserna. Inflationsmåttet som Federal Reserve (Fed) föredrar, eftersom mätningarna är bredare än andra, visar att priserna fortsätter stiga mer än centralbankens mål om 2 procent. Detta signalerar att inflationstrycket i ekonomin fortfarande är starkt, trots tidigare åtgärder för att dämpa prisuppgången.

Centralbankens ståndpunkt

I förra veckan, i samband med att räntan lämnades oförändrad, efterfrågade Fed-chefen Jerome Powell ännu tydligare tecken på att inflationen är på väg ned innan man börjar sänka styrräntan. Denna försiktighet reflekterar en osäkerhet kring inflationsutvecklingen och dess påverkan på ekonomin. Även om långfredagens siffror inte överraskar, är det inte vad någon önskat och effekten är att en sänkning vid räntemötet i april ter sig ännu mindre sannolikt.

Framtidsutsikter

Fed har i sin senaste ränteprognos utlovat tre räntesänkningar i år och lika många 2025, men har inte gett en mer detaljerad tidtabell än så. Sannolikheten att räntan sänks i juni har dock ökat till 61 procent, enligt CME Fedwatch Tool. Samtidigt ställer sig en del på Wall Street frågande till om centralbanken över huvud taget kommer att sänka räntan i år, givet att inflationen inte verkar komma ned och att börserna handlas på rekordnivåer samtidigt som USA:s ekonomi går tämligen starkt.

Marknadernas reaktion

Långfredagens siffror lär inte påverka marknaderna när de öppnar efter påskhelgerna. Desto större fokus kommer det att vara på statistik kring arbetsmarknadens utveckling. Skulle denna statistik visa på försämringar, skulle det kunna öka sannolikheten för att Fed beslutar om en räntesänkning i juni.

Sammanfattningsvis är situationen kring räntesänkningar och inflationen komplex. Medan centralbanken signalerar en vilja att agera mot hög inflation, krävs tydligare tecken på en stabiliserande ekonomi innan större åtgärder vidtas. Marknadens och investerares blickar riktas nu mot framtida ekonomisk data, särskilt kring arbetsmarknaden, för att få en tydligare bild av den ekonomiska riktningen och Fed:s kommande beslut.