Valet i USA har betydelse för Sverige och Stockholm – som har ett omfattande handelsutbyte med landet.

Sammantaget värderas Sveriges handel med USA till 314 miljarder kronor, var av 45 miljarder berör Stockholms län, och är grunden för 127 000 svenska jobb.

– Vad som händer i världens största ekonomi har betydelse för jobb och tillväxt även i Sverige och Stockholm. Det märktes av när handelskonflikten mellan USA och Kina eskalerade och skapade oro i den globala ekonomin, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I Stockholms Handelskammares nya analys förklaras relationen mellan Stockholm, Sverige och USA i siffror. Exempelvis exporterar svenska företag årligen för 193 miljarder kronor till USA varje år. Av denna export kommer 29 miljarder från Stockholms län.

Samtidigt lägger handeln grunden för 127 000 svenska jobb samtidigt som 74 000 personer är sysselsatta i amerikanska dotterbolag som är verksamma i Sverige.

– Sverige är ett handelsland och utbytet är av väldigt stor vikt för oss. Därför vore det värdefullt om de globala konflikterna inom handeln kunde kylas av och EU och USA kunde komma överens om ett frihandelsavtal som även omfattar tjänster under kommande år, säger Stefan Westerberg.

Även resandet mellan länderna har en betydelse för ekonomin. Under år 2019 så reste 1,2 miljoner passagerare mellan USA och Sverige och bara i Stockholms län genererade amerikanska passagerare 577 000 gästnätter.

– Pandemin kommer naturligtvis påverka till det negativa i år och under kommande år, men utbytet via resor och handel kommer vara en oerhört viktig del i den globala återhämtningen. Därför kan man hoppas att den som till slut blir president i USA väljer att konstruktivt bidra till att sänka konfliktnivån och underlätta återhämtningen. Det gynnar i slutet alla, säger Stefan Westerberg.

Ekonomisk analys – handel med USA
Läs hela rapporten på ovan länk.