En ny undersökning från Wanda och Circular Norway visar att 7 av 10 svenskar kan tänka sig använda cirkulära tjänster i större utsträckning om logistik och transport vore enklare. Dessa siffror bekräftar ett behov för cirkulär logistik som stöttar en växande cirkulär ekonomi där hyra, sälja och köpa begagnat är en viktig del.

I Sverige slängs varor och material för mer än 40 miljarder kronor årligen istället för att återbrukas. Ett cirkulärt utbud med en motsvarande efterfrågan är en viktig komponent för att driva miljöomställningen framåt när det kommer till konsumtion – men måste stöttas av en fungerande logistik som gör det lättare för människor att göra rätt val och ändra sina vanor.

Second hand-marknaden fortsätter att växa kraftigt men många saker förbli osålda. Var dessa ting tar vägen är okänt men mer än 70 procent uppger att det vore enklare att köpa, sälja eller hyra begagnat om logistik och transport kunde stötta processen.

“I städer är det inte alltid självklart att äga bil och transporten av varor är oftast en bromskloss för att handla begagnat, speciellt när det gäller större prylar. Man har helt enkelt inte möjligheten att hämta eller leverera dessa hos personen som säljer eller köper. En cirkulär tjänst som Wanda öppnar upp en marknad som gör att man kan handla längre ifrån hemmet då tjänster stöttar med transporten av varorna.” – Emmy-Lou Ferreira Dos Santos, VD Wanda Sverige