Den digitala transformationen av företag och organisationer är en ständigt pågående process, och teknikens framsteg spelar en avgörande roll i denna utveckling. En svensk aktör vid namn Flowfactory har tagit ledningen inom den växande trenden av Low-code plattformar. Denna plattform kombinerar modern teknik med branschkompetens för att möjliggöra en accelererad utveckling av specialiserade affärsapplikationer. Genom att dra nytta av Low-code konceptet kan utvecklingen av dessa applikationer ske upp till tio gånger snabbare än med traditionella kodbaserade metoder. I en tid då digitalisering och effektivisering är högsta prioritet, tar Flowfactory ett stort steg framåt genom att säkra 13,4 miljoner kronor i en ny kapitalrunda och även välkomna en erfaren styrelseordförande till företaget.

Stark tillväxt och ökad effektivitet

Flowfactory har under det andra kvartalet i år visat en imponerande tillväxt på 64% inom återkommande intäkter. Detta bekräftar inte bara företagets styrka och popularitet, utan även dess förmåga att leverera på en konkurrensutsatt marknad. Den imponerande Net Revenue Retention på 130 % visar på kundnöjdhet och en stabil kundbas. Denna framgång reflekterar inte bara den starka efterfrågan på Flowfactorys plattform, utan även dess förmåga att hjälpa företag att nå ökad effektivitet och resultat.

En global megatrend

Medan Flowfactory fortsätter att sätta sin prägel på den svenska marknaden är det viktigt att notera att Low-code inte bara är en lokal företeelse. Enligt den välrenommerade analysfirman Gartner är Low-code en global megatrend som förväntas dominera applikationsutvecklingslandskapet. Gartner förutspår att år 2026 kommer 75 % av all applikationsutveckling att bygga på Low-code, med en total marknadsvärde på 44,5 miljarder dollar. Flowfactory, som redan har etablerat sig starkt inom industrin och den offentliga sektorn, har en unik möjlighet att vara en drivande kraft i denna förändring.

Från Sverige till världen

Trots den globala megatrenden har Sverige ännu inte utnyttjat fullt ut potentialen i Low-code teknologier. Flowfactorys ambition är att ta ledningen inom hemmamarknaden genom att hjälpa svenska företag att stärka sin digitala framtid. Genom att erbjuda en plattform som snabbar upp utvecklingsprocessen och gör den mer tillgänglig för företag utan djup teknisk kompetens, strävar Flowfactory efter att vara en pålitlig partner för framtidssäkring av svenska organisationer.

En lätthanterlig plattform

En av Flowfactorys styrkor är dess förmåga att balansera färdiga byggblock med möjligheten att enkelt lägga till egen kod. Genom att följa principen ”minimal-essential” erbjuder Flowfactory en plattform som är lättviktig och minimerar komplexitet. Detta ger inte bara företag möjligheten att anpassa applikationer efter sina specifika behov, utan det gör även plattformen mer användarvänlig för utvecklare.

Ett starkt team för framtidens utveckling

Flowfactory grundades av Fredrik Lindqvist, Stellan Andersson och Frida Höök. Med den nyligen tillsatta styrelseordföranden Fredrik vom Hofe stärker företaget sitt ledningsteam och dess förmåga att fortsätta forma framtidens applikationsutveckling.

Med Low-code teknologier som en global megatrend och Flowfactory som en tongivande aktör, står Sverige och resten av världen inför en spännande framtid inom digital transformation och applikationsutveckling. Genom att kombinera teknik med branschspecifik kompetens ger Flowfactory företag och organisationer verktygen de behöver för att öka sin digitala närvaro och konkurrenskraft.