Den 27 april presenterade styrelsen i Litium kallelsen till bolagets årsstämma den 27 april. I samband med detta föreslogs två nya ledamöter. Nedan följer en presentation av dessa båda kandidater.

Christopher Johansson

Christopher Johansson arbetar som vVD på fastighetsbolaget Fastpartner AB sedan 2012, och innan dess 8 år inom bank och finans. Christopher är 42 år och utbildad Teknologi Doktor i Datalogi med inriktning mot artificiell intelligens. Han är även VD och Styrelseledamot i Compactor Fastigheter AB

Catrin Wirfalk

Catrin Wirfalk har stor erfarenhet av tillväxtföretags utmaningar och möjligheter. Hon arbetade tidigare som CEO och Koncernchef på Speed Group och har där bidragit till bolagets utveckling både gällande tillväxt och resultat. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med styrelseuppdrag inom olika branscher. Idag driver Catrin eget företag som styrelseproffs, rådgivare och mentor.