LightAir har mottagit beställning av en stor installation av luftrenare och virushämmare inom affärsområdet Professional Solutions. Amerikanska skolan i Bukarest har beställt en lösning med luftreningskapacitet om cirka 100 000 m3/h, med kompletterande virushämmande teknologi motsvarande mer än 300 klassrum. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Lightair ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie” och aktien gick upp runt 10 % direkt på pressmeddelandet och handlas strax innan lunch ca 8 % upp.

Affären genomförs av en partner på den rumänska marknaden och bekräftar potentialen i erbjudandet LightAir Health+, som är riktat mot segmenten Kontor och Skola. Ordervärdet uppgår till cirka 1 500 000 kronor.

”Som skola har vi ett stort ansvar gentemot våra elever och vår personal gällande vår arbetsmiljö” säger Peter Welch, ansvarig på amerikanska skolan i Bukarest. ”Vi har sökt och hittat en lösning för effektiv luftrening för hela skolan. Utöver luftrening har vi genom LightAir även hittat en lösning som aktivt bekämpar virus. Satsningen görs för att tillhandahålla en miljö fri från föroreningar och begränsa spridningen av virus, både när det gäller pågående pandemi som årligen återkommande influensaangrepp.”

LightAir Health+ är en svensk och innovativ lösning för hälsosamma miljöer inom skola och kontor och består av två kompletterande teknologier. Högeffektiva luftrenare sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99% av trafikföroreningar, pollen, virus och ultrafina partiklar filtreras bort från inomhusluften. Lösningens andra komponent, virushämmare, söker aktivt upp och oskadliggör luftburna virus redan i luften. Tillsammans ger de två teknologierna på så sätt ett dubbelt skydd.

”Det är fantastiskt kul att vi vunnit upphandlingen med amerikanska skolan i Bukarest. Vi erbjuder unika nivåer av driftskostnader, reningsgrad och ljudnivå för luftrening inom just skola och kontor”, säger Joakim Hansson, affärsområdeschef på LightAir. ”Framgången är ett resultat av fokuserat arbete med affärsutveckling, hårdvara och målgrupper. De skandinaviska och holländska marknaderna har visat vägen de senaste tolv månaderna. Med dessa erfarenheter i ryggen jobbar vi intensivt med att implementera modellen på ytterligare ett antal noga utvalda nyckelmarknader, bland annat Tyskland och Storbritannien”.

I Norden erbjuds LightAir Health+ främst som en prenumerationslösning, där ren luft levereras som en tjänst – inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten erbjuds utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.