Länsförsäkringar Bank har haft brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

Finansinspektionen (FI) har undersökt om Länsförsäkringar Bank har följt reglerna i penningtvättsregelverket. Enligt de här reglerna ska banken övervaka sina pågående affärsförbindelser och enstaka transaktioner samt rapportera om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Polismyndigheten.

Undersökningen visar att det har funnits brister i hur Länsförsäkringar Bank har följt reglerna för att upptäcka avvikande aktiviteter och transaktioner som kan innebära en risk för att banken utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.

För att kunna övervaka sina många transaktioner och kunder har Länsförsäkringar Bank använt ett automatiserat system för transaktions-övervakning. Men det automatiserade systemet har varit bristfälligt och det har därmed funnits risker för att banken kan ha utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Större banker hanterar stora mängder transaktioner. Då krävs det automatiserade system för att upptäcka de transaktioner som är misstänkta. Men det räcker inte att bara ha ett system, det måste också anpassas efter de risker som verksamheten utsätts för, och utformas på det sätt som krävs för att upptäcka misstänkta beteenden. Här har banken uppenbart brustit i det viktiga arbetet att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, säger FI:s vikarierande generaldirektör Susanna Grufman.

Bankens system för transaktionsövervakning har inte beaktat den individuella kännedom som Länsförsäkringar Bank har om sina kunder. Systemet har inte heller inte tagit hänsyn till kundens riskklass eller samtliga risker som banken själv har identifierat i sin allmänna riskbedömning. Det har försämrat bankens förutsättningar för att kunna upptäcka avvikande kundbeteenden och för att stoppa misstänkta transaktioner och rapportera dem till Finanspolisen. Länsförsäkringar Bank har inte heller validerat sin modell för transaktionsövervakning och har saknat vissa rutiner och riktlinjer.

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet den 13 december 2022.