Kontraktstillverkaren Note sänkte igår kväll helårsprognosen för 2023, något som får aktien på fall under tisdagens handel. Aktien handlas i skrivande stund kring 147 SEK och är ner 16,4 strax efter klockan 13:00. Note meddelade att man förutspår en omsättning inom intervallet 4,21 – 4,26 miljarder SEK för hela året, vilket är lägre än den tidigare prognosen på 4,3 miljarder SEK.

Under det fjärde kvartalet 2023 förväntas försäljningen ligga mellan 1 050 och 1 100 miljoner SEK, med en förväntad rörelsemarginal på 8,5 till 9,0 %. Rörelsemarginalen för de första nio månaderna av året var 9,9 %.

De minskade nivåerna förklaras huvudsakligen av förseningar i starten av flera nya projekt, speciellt inom försvarssektorn, och ökade kostnader för omställning i fabriker där försäljningen till flera kunder var lägre än vad företaget förutspådde i början av kvartalet.

För 2024 förutser NOTE en omsättning i intervallet 4,5 till 4,8 miljarder SEK med en rörelsemarginal på 10 %. Det förväntas att rörelsemarginalen gradvis stärks under året.

Nya finansiella mål

  • Uppnå en försäljning på minst 7,5 miljarder kronor senast år 2027.

Detta mål förväntas i huvudsak uppnås genom en kraftig organisk tillväxt, kompletterat av noggrant utvalda förvärv.

  • Nå en rörelsemarginal på 10 % och sedan successivt stärka och öka denna rörelsemarginal.
  • Soliditeten kommer att bibehållas på minst 30%.
  • Styrelsen kommer årligen att utvärdera den mest passande nivån för aktieutdelningen. Denna utdelning kan delas ut till aktieägarna genom utbetalningar eller återköp av aktier. Framtida vinstdelningar kommer framförallt att justeras baserat på NOTEs investeringskrav och finansiella hälsa.