De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på små förändringar i bostadspriserna under juli månad. Priserna på bostadsrätter i hela landet minskade med en procent, medan priserna på villor ökade med en procent. ”Vi befinner oss fortfarande på en osäker och avvaktande bostadsmarknad,” kommenterar Johan Engström, VD för Fastighetsbyrån.

De senaste statistikuppgifterna från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i hela landet sjönk med 1% under juli, medan priserna på villor ökade med 1%. Under de senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter varit oförändrade, medan villapriserna har ökat med 2%. Under en period av 12 månader har bostadsrättspriserna i hela landet sjunkit med 2%, medan villapriserna har fallit med 10%.

Den lugna sommarmarknaden är, som vanligt, svår att analysera och vi ser inga stora förändringar i prisstatistiken. Under de kommande veckornas visningshelger kommer vi få en bättre uppfattning om utvecklingen. Den nuvarande känslan fortsätter att vara något osäker och avvaktande på marknaden, där efterfrågan dämpas av räntan och dess riktning. Samtidigt är utbudet av helt nya fastigheter på marknaden begränsat och det finns en uppdämd efterfrågan på fastighetsaffärer,” konstaterar Johan Engström, VD för Fastighetsbyrån.

Stockholm – Små prisförändringar i juli

I juli minskade bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm med 1%, medan de ökade med 1% i centrala Stockholm. Villa-priserna i Stor-Stockholm förblev oförändrade under juli.

Att kommentera sommaren är svårt då juli har varit väldigt lugn, som vanligt, och den kommande helgen är den stora visningshelgen. Dagens utbud är något lägre än vad vi har sett under samma helg de tidigare åren. Vi hade också ett lägre utbud under våren, vilket ledde till stigande priser. Att förutsäga hur hösten kommer att gestalta sig är extremt svårt. Självklart påverkar räntan, men det är något vi har känt till ett tag,” säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

På bostadsmarknaden i Bromma går det lugnt under sommarmånaderna. Få affärer genomförs, vilket gör det svårt att korrekt bedöma marknadens temperatur. Dock verkar inget ha förändrats sedan innan sommaren. Köpare är fortfarande närvarande och verkar lika intresserade som tidigare av att köpa hus. Villa-säljare brukar planera att starta sina försäljningar i samband med skolstarten, så jag bedömer att vi går mot en relativt stabil höst på villamarknaden. Stabilitet är det som de flesta, både köpare och säljare, önskar,” säger villa-fastighetsmäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Oförändrat i Stor-Göteborg

Under juli ökade bostadsrättspriserna i centrala Göteborg med 1%. Bostadsrätts- och villapriserna i Stor-Göteborg förblev oförändrade under juli.

I Göteborgsregionen märker vi av en ökning av spekulanter som deltar i visningar. Dock finns det fortfarande en betydande tid mellan visningar och budgivning, då potentiella köpare önskar tid för att fundera innan de fattar beslut. Prisläget har stabiliserats och känslan är att vi nu befinner oss på en jämn nivå där köpare och säljare möts. En viss oro kvarstår kring Riksbankens prognos för räntan. Den känsla vi får är att marknaden tror att vi närmar oss taket och att det därför är lättare att beräkna den framtida kostnaden för ett hem,” säger Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.

Betydelsen av att noggrant förbereda sig inför affärer och ge fastighetsaffärerna tid har aldrig varit viktigare än nu. Generellt sett ser vi att de som inte känner sig stressade på bostadsmarknaden är de som får rätt betalt,” fortsätter Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.

Malmö – Oförändrat i juli

Bostadsrättspriserna både i centrala Malmö och Stor-Malmö, samt villapriserna i Stor-Malmö, förblev oförändrade under juli.

Oförändrade priser är förväntade på en försiktig sommarmarknad. Det vi har noterat är att utbudet i Malmö endast har minskat marginellt, vilket är intressant med tanke på att antalet annonserade bostäder vanligtvis minskar kraftigt under sommaren. Fler köpare än tidigare vill ha försäljningsvillkor på plats, eller de vill sälja innan de köper, och detta är troligtvis en av anledningarna till det ökade utbudet. Det råder en viss försiktighet, men trots detta är känslan att köpintresset har ökat de senaste månaderna, och det råder en balans där köpare och säljare kan hitta varandra prismässigt,” säger Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Malmö.