De färskaste siffrorna från Mäklarstatistik indikerar att bostadspriserna har förändrats lite under den senaste månaden. Under april månad ökade bostadsrättspriserna med en procent medan villapriserna förblev oförändrade. En brist på nytt utbud av fastigheter på marknaden verkar ha bidragit till att hålla priserna på en hög nivå. Enligt Johan Engström, som är VD på Fastighetsbyrån, har antalet nya objekt som erbjuds till försäljning varit begränsat.

Sammanfattningsvis kan man säga att Mäklarstatistik visar en ökning av bostadsrättspriserna med 1 procent under april månad medan villapriserna förblev oförändrade. Under de senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna stigit med 4 procent medan villapriserna har ökat med 1 procent. Sett över en 12-månadersperiod har dock bostadsrättspriserna minskat med 10 procent medan villapriserna har sjunkit med 13 procent.

– Vi har en komplicerad och svåranalyserad bostadsmarknad just nu. Flera faktorer, bland annat ränta, inflation och skakig konjunktur, skapar osäkerhet hos konsumenterna. Det leder till att många avvaktar och det kommer ut få nya bostäder på marknaden. För de bostäder som kommer ut finns en efterfrågan vilket håller priserna uppe, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

– Utbudet som helhet ligger på en hög nivå. Dock består det till stor del av bostäder som legat osålda länge och sådant som ligger som kommande försäljningar. Det är en faktor, bland många, som just nu skiljer sig från en mer normal marknad, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Små prisförändringar i Stockholm i april

Bostadsrättspriserna i centrala Stockholm var stillastående i april medan de steg med 1 % i Stor-Stockholm. Villapriserna i Stor-Stockholm med 1 % i april.

– På Södermalm är utbudet ovanligt lågt för årstiden. Även om det mesta säljs kort efter första visningen så upplever vi fortfarande en varierad marknad med väldigt olika utfall beroende på lägenhet. Vi har fortsatt normal deltagande på våra visningar och i vissa fall ett väldigt stort antal besökare med efterföljande budgivning. Priserna har varit svagt uppåtgående sedan i december vilket antagligen beror på det låga utbudet, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.

– Villamarknaden i Bromma har återhämtat sig en aning efter nedgången det senaste året. Köparnas och säljarnas behov av att ändra sin boendesituation kvarstår oavsett marknadsläge men i oroliga tid kan de ha svårare att hitta varandra prismässigt. En underliggande bostadsbrist fortsätter att driva priserna uppåt medan energipriser, inflation, höjda räntor mm bromsar, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Svagt upp för bostadsrätter

Under april steg bostadsrättspriserna i centrala Göteborg med 1 % och med 2 % i Stor-Göteborg. Villapriser i Stor-Göteborg var dock stillastående i april.

– I Stor-Göteborg upplever vi en varierad marknad där vissa objekt går bra medan vissa objekt fortsatt har det tufft. Så ser det även ut geografisk där vi upplever en ojämn köpkraft i kommunerna. Priserna har stabiliserat sig och att tron om en mer stabil bostadsmarknad har landat, främst hos köparna, säger Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.

– Prat om bostadsprisernas fall har försvunnit. Istället rör frågor räntekostnader och utmaningar med bolån och banker som ställer höga krav på marginaler. Säljarna är mer avvaktande än tidigare och utbudet är generellt sett lägre än normalt för årstiden. Summeringen blir att köpkraften finns men bromsas av utmaningarna att få lånelöften beviljade, fortsätter Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.

Malmö – Stigande bostadspriser i april

Bostadsrättspriserna i både centrala Malmö och Stor-Malmö steg med 2 % i april. Villapriserna i Stor-Malmö steg med 1 % i april.

– I Malmö upplever vi att den största oron angående elpriser och driftskostnader har lagt sig och att det återigen finns köpintresse. Men vi har fortfarande mindre antal visningsgäster och försäljningstiden ligger i snitt på cirka 30 dagar jämfört med 11 dagar för ett år sedan, säger Jesper Jeschko Björnsson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Malmö.

– Vi har noterat att intresset för villor stigit under våren och har haft budgivningar och höga försäljningspriser på en del av våra hus. Det som dock inte syns i statistiken är de bostäder som förblir osålda vilket är färre än för ett år sedan. Många köpare är även prismedvetna gällande bolåneräntorna och förhandlar med många olika banker inför sina tillträden, fortsätter Jesper Jeschko Björnsson.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se