Klaria Pharmaceuticals meddelade under måndagseftermiddagen att bolaget har skrivit under ett optionsavtal med Imbrium Therapeutics gällande rättigheterna att marknadsföra läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm i USA.
Det framgår av ett pressmeddelande som presenterades under måndagsförmiddagen. Klaria Pharmaceuticals ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

Klaria Pharmaceuticals läkemedelskandidat Adrenalin Alginatfilm utvecklas som en behandling för allvarliga allergiska reaktioner, så kallad anafylaktisk chock, som ett alternativ till i dagsläget tillgängliga behandlingsmöjligheter inklusive EpiPenTM.

– Adrenalinbehandlingarna som används idag utgörs av autoinjektionspennor som ursprungligen uppfanns på 1970-talet. Autoinjektionspennor är svåra att använda och många patienter är rädda för att använda dem, och det gäller speciellt barn och deras föräldrar som använder sig av dessa läkemedelsprodukter. På grund av detta finns det en risk att autoinjektionspennor används för sent i samband med en anafylaktisk chock, och därmed att en potentiellt livshotande situation blir än svårare att behandla. Vi utvecklar en oral film som skulle vara betydligt enklare att använda för patienter och föräldrar. Vi hoppas därmed att vår produkt kan lösa ”används-för-sent” problematiken, samt även många av de andra problem som är förknippade med denna föråldrade teknologi, säger Klaria Pharmaceuticals VD Jesper Wiklund.

– Imbriums starka engagemang inom innovation och att lösa olösta medicinska behov för patienter gör dem till en ideal partner för oss när vi nu tar oss an detta ambitiösa program, tillade Jesper Wiklund.

Imbrium har möjligheten att erhålla en exklusiv licens för rättigheterna att marknadsföra läkemedelskandidaten Adrenalin Alginatfilm i USA efter att Klaria har genomfört prekliniska studier med Adrenalin Alginatfilm som behövs för att ansöka om så kallad IND (Investigational New Drug) i USA. Klaria har erhållit en upfront-betalning om 3,5 miljoner USD (ca. 30 MSEK). Om Imbrium utnyttjar sin option, erhåller Klaria efterföljande milstolpsbetalningar till ett totalt värde om upp till 66,5 miljoner USD (ca. 560 MSEK) samt en tvåsiffrig royalty baserad på nettoförsäljningen av Adrenalin Alginatfilm i USA.

Imbrium Therapeutics grundades 2019 som ett dotterbolag till Purdue Pharma. Med sitt distinkta uppdrag, terapiområdets fokus och ledarskapsteam är Imbrium engagerad i att tillämpa sina förmågor inom vetenskap och medicin för att snabbt utveckla utvecklingen av nya, fördelaktigt differentierade terapeutiska medel inom områdena cancer, CNS och icke-opioid smärta. Imbrium Therapeutics har åtagit sig att verka etiskt och i full överensstämmelse med lagar och förordningar som styr läkemedelsindustrin.