Dubbelmiss för bettingbolaget Kindred när intäkter för det tredje kvartalet steg 2,2 % till £283,9 miljoner (277,8) och resultatet efter skatt minskade till £12,6 miljoner (57,9). Enligt Bloomberg analytikerkonsensus väntades omsättningen uppgå till £308 miljoner och resultatet efter skatt till £26,7 miljoner. Kindred-aktien rasar drygt 9,4 % vid klockan 11:00 till 84 SEK per aktie. 

“Under tredje kvartalet upplevde vi fortsatt tillväxt inom vårt kasinosegment och stärkta positioner på våra nyckelmarknader Nederländerna och Storbritannien. Denna tillväxt dämpades dock av pågående regulatorisk påverkan i utvalda kärnmarknader och en inverkan på utvecklingen i sportboken”, skriver Nils Andén, tf vd och koncernchef för Kindred Group. 

Utdrag från Kindred Groups Q3

Siffror i GBP miljoner

Intäkter: 283,9  (277,8)
Spelöverskott (B2C): 274,7 (271,9)
EBITDA: 33,9 (76,3)
Underliggande EBITDA: 42,6 (40,3)
Resultat före skatt: 15,1 (60,3)
Resultat efter skatt: 12,6 (57,9)
Resultat per aktie: 0,06 (0,26)
Fritt kassaflöde: 24,5 (49,3)
Aktiva kunder (antal): 1 563 762 (1 466 986)
Intäkter från osunt spelande: Ökade med 3,3 %

Avslutar satsningen i nordamerikanska

I samband med den pågående strategiska granskningen, planerar Kindred Group att lämna den nordamerikanska marknaden med förhoppningen att avsluta processen vid slutet av Q2 2024, förutsatt att myndighetsprocesser tillåter detta. Kindred tillkännager också åtgärder för att påskynda lönsam tillväxt på sina huvudmarknader och implementera ett sparprogram som kommer att leda till en minskning av över 300 anställda och konsulter före utgången av 2024. Sammanfattningsvis förväntas dessa åtgärder generera årliga bruttobesparingar på cirka 40 miljoner GBP.

I rapporten delger Kindred tre motiv till den omedelbara processen att göra utträde från den nordamerikanska marknaden:

“De långsiktiga utsikterna för Kindred i Nordamerika har förändrats sedan inträdet. Den hårda konkurrensen i marknaden innebär att betydande resurser behövs för att överbrygga gapet till marknadsledare och med vår nuvarande kapacitet är detta ohållbart”, skriver bolaget.

Vidare skriver bolaget att trots optimeringsinsatser så fortsätter förluster från den nordamerikanska verksamheten att sätta press på koncernens lönsamhet och mål.

Slutligen menar Kindred att den eventuella nedstängningen kommer möjliggöra ett större värdeskapande i gruppens kärnmarknader.

Kindred ger även en uppdatering gällande den strategiska översynen som inleddes av styrelsen den 26 april 2023. Som en del av denna översyn påbörjar Kindred omedelbart en process för att avsluta sin verksamhet på den nordamerikanska marknaden, vilket planeras vara genomfört i slutet av Q2 2024 efter myndighetsgodkännanden. Genom omfördelning av finansiella resurser och teknisk utveckling till de befintliga huvudmarknaderna strävar bettingbolaget efter att förbättra sin förmåga att maximera tillväxtpotentialen och öka sin marknadsandel.

Genom att omfördela resurser kan Kindred nu påbörja flera tillväxtprojekt på sina huvudmarknader. Dessa projekt inkluderar bland annat:

  • Lansering av nya varumärken med specifikt fokus på hyperlokala kasinovarumärken på utvalda marknader.
  • Omallokering av marknadsinvesteringar och teknisk kapacitet till utvalda marknader och strategiska projekt.
  • Fortsatt differentiering av produkter genom exklusivt innehåll.

”De kostnadsbesparingar vi meddelar idag är nödvändiga och avgörande. Det är aldrig önskvärt att säga upp personal, men åtgärderna ger oss bättre möjlighet att säkerställa långsiktig tillväxt för Kindred på våra lokalt reglerade kärnmarknader. Nu fokuserar vi våra resurser och vår teknikkapacitet på strategiska projekt och utvalda marknader där vi ser tydlig potential att öka våra marknadsandelar”, säger Nils Andén.