Ny bedömning från Skatteverket

I en betydande förändring av sin praxis om inkomstuppgifter har Skatteverket beslutat att uppgifter om inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst från och med inkomstår 2023 inte längre kommer att vara offentliga hos Skatteverket. Detta markerar en betydande förändring i hur skatteinformation hanteras i Sverige, där sådana uppgifter tidigare varit tillgängliga för allmänheten.

Vad förblir offentligt?

Trots denna förändring kommer den summerade förvärvsinkomsten att förbli offentlig. Det innebär att medan specifika detaljer om inkomst från näringsverksamhet och tjänst nu är privat, kommer den totala inkomsten en person har fortfarande att vara tillgänglig för allmänheten.

Bakgrund till beslutet

Beslutet är en del av Skatteverkets pågående utvecklingsarbete. En ny bedömning har gjorts där man kommit fram till att inkomstuppgifter av dessa typer inte bör räknas som offentliga. Detta steg tas för att ytterligare skydda individens personliga och ekonomiska integritet.

Individens åtkomst till egna uppgifter

Skatteverket understryker att en privatperson fortfarande har möjlighet att hämta ut sina egna uppgifter via Mina sidor på skatteverket.se. Dessa uppgifter kan sedan delas av individen själv vid behov.

Stärker den enskildes integritet

Henrik Sandström, rättslig expert på Skatteverket, framhåller att den nya bedömningen stärker den enskildes integritet. Med tanke på sekretessen på skatteområdet är det viktigt att inte ta med fler uppgifter än nödvändigt i offentliga beslut.

Historiska uppgifter kvarstår

Det är viktigt att notera att uppgifter om inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst för perioden innan inkomstår 2023 fortfarande kommer att vara offentliga. Detta innebär att historiska inkomstuppgifter fortfarande kommer att vara tillgängliga för allmänheten.

Denna förändring i Skatteverkets hantering av inkomstuppgifter är ett viktigt steg mot att stärka individens integritet och skydd i en allt mer digitaliserad värld. Samtidigt balanserar det behovet av öppenhet och transparens i det offentliga rummet.