Inflationen i Sverige är den högsta sedan tidigt 90-tal och elpriserna fortsätter att stiga samtidigt som räntan har gått från negativ till 2,50 procent på kort tid. Detta påverkar hushållen negativt och Folksam förutspår att 2023 kommer att bli ekonomiskt tufft för många.

Enligt Folksams chefsekonom, Marcus Svedberg, väntas inflationen troligtvis ligga över målet hela året, men den förväntas avta efter att ha nått sin topp under första kvartalet. Han anser att trendskiftet som kommer att ske är viktigt, inte minst för marknadssentimentet, och uppstår som en kombination av dämpad efterfrågan när vi går in i en lågkonjunktur och mildnande utbudsproblem efter pandemin samtidigt som baseffekten är mycket hög. Detta leder till att prisökningstakten bromsar ordentligt, men att prisnivån kommer att vara fortsatt hög under året.

Hushållen kommer att ha det svårt under året, särskilt under vintern, då inflationen förväntas nå sin topp samtidigt som Riksbanken sannolikt kommer att höja räntan igen. Februari är också historiskt sett en kall månad, vilket innebär att vi behöver värma våra hus samtidigt som elpriset fortsätter att stiga. Men det finns också ljuspunkter, som det elprisstöd som kommer att betalas ut.

Marcus Svedberg tror inte på en djup eller långvarig lågkonjunktur, och han förutspår att arbetslösheten kommer att öka under året, men inte dramatiskt. Han förutspår också att det kommer att råda brist på arbetskraft i många sektorer, inte minst inom sjukvården men även inom industrin och flera tjänstesektorer.

Att hushållen drar ner på sparandet eller till och med använder sparade medel för att ta sig igenom vintern är inte ett stort problem enligt Marcus, så länge det handlar om en kortare period. Men för de hushåll som inte har några marginaler kommer det finnas anledning att införa riktade stöd och tillfälliga likviditetsåtgärder.

En annan ljuspunkt är att vinterns utmaningar kan leda till förändrade och positiva beteendemönster hos hushållen. De kan exempelvis välja att handla mer lokalt och stötta småföretag, samt investera i energieffektivisering för att minska kostnaderna för elräkningen.

Sammanfattningsvis är det ingen tvekan om att 2023 kommer att bli ett utmanande år för många svenska hushåll på grund av den höga inflationen och stigande elpriser, men det finns också ljuspunkter. Genom att hålla ett öga på trendskiftet och ta tillfället i akt att förändra beteendemönstren kan vi hantera utmaningarna på ett bättre sätt.