Inflationen i oktober. I oktober 2023 låg inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) på 6,5 procent, oförändrat från september. Månadsförändringen från september till oktober var 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var lägre, på 4,2 procent.

Caroline Neander, prisstatistiker på SCB, förklarar den oförändrade inflationstakten med att sjunkande elpriser inte längre påverkar lika mycket.

Viktiga faktorer i inflationstakten

  • Stigande räntekostnader för hushållens bolån: Dessa bidrog med 2,6 procentenheter till inflationstakten enligt KPI.
  • Elpriser: Trots en liten ökning från september till oktober, har elpriserna sjunkit med 27,7 procent över de senaste 12 månaderna.
  • Rekreation och kultur: Dessa priser fortsatte att stiga, bidragande med 1,3 procentenheter till oktobers inflationstakt.
  • Lägre drivmedelspriser: Dessa hade en dämpande effekt på inflationstakten.

Detaljerad analys av månadsförändringar

Månadsförändringen i oktober berodde huvudsakligen på höjda räntor och en mindre höjning av elpriset, som ökade boendekostnaderna. Det var även högre priser inom rekreation och kultur.

Prisökningarna balanserades av lägre priser på drivmedel och sjunkande hotellkostnader. Tabellen från SCB visar månadsförändringar och bidrag till KPI för relevanta varor och tjänster.

Sammanfattning

Inflationstakten förblir oförändrad i oktober 2023 jämfört med september. Höjda boendekostnader, speciellt räntekostnader, var en signifikant faktor. Livsmedels- och klädpriser har också stigit jämfört med föregående år.

En bred prishöjning inom rekreation och kultur, inklusive paketresor och restaurangbesök, har noterats. Diverse varor och tjänster har också blivit dyrare.

Elprisernas fall med 27,7 procent jämfört med förra året gav ett negativt bidrag till inflationstakten. Drivmedelspriserna har också minskat, vilket bidragit till att dämpa inflationstakten.

Sammanfattningsvis, KPIF visar en inflationstakt på 4,2 procent, medan KPIF-XE (exklusive energi) noterar en takt på 6,1 procent, en nedgång från september.

Till följd av att inflationen inte sjunker i den takt som prognostiserats, ökar sannolikheten för att Riksbanken kommer att höja styrräntan på novembermötet i nästa vecka.

Här hittar du fullständig rapport inklusive grafik hos SCB