Prisnedgång för permanenta småhus och fritidshus under 2023

Priserna för småhus sjönk i fjol jämfört med 2022, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Detta gäller både för permanenta bostäder såsom villor, parhus, radhus och kedjehus samt för fritidshus. Särskilt markant var prisnedgången för fritidshus i hela Sverige.

Genomsnittlig prisutveckling i Sverige

Statistiken från SCB avser den genomsnittliga prisutvecklingen för småhus i hela landet. “Priserna för småhus för permanent boende sjönk med 10 procent under helåret 2023 jämfört med 2022,” förklarar Niclas Sjölund, analytiker på SCB. Denna siffra innefattar en rad olika hustyper som används för permanent boende.

För fritidshus var raset ännu större. “Priserna för fritidshus sjönk med 12 procent i Sverige under 2023 jämfört med föregående år,” tillägger Sjölund.

Regionala skillnader

När det kommer till småhus för permanent boende varierar utvecklingen beroende på region. “I såväl Storstockholm som Stormalmö observerades en prisminskning på 11 procent under 2023 jämfört med 2022. I Storgöteborg var motsvarande siffra 3 procent,” säger Niclas Sjölund.

Prisnivåer i storstadsregionerna

Under det fjärde kvartalet 2023 minskade priserna för permanenta småhus med 1 procent. Ett småhus kostade i genomsnitt 3,5 miljoner kronor under detta kvartal. Prisnivåerna varierar dock stort mellan de olika storstadsregionerna. “I Stormalmö låg medelpriset på 4,8 miljoner kronor, medan det i Storstockholm var så högt som 6,6 miljoner,” framhåller Sjölund.

Priserna för fritidshus på nationell nivå sjönk med nästan 6 procent under det fjärde kvartalet. Det genomsnittliga priset för ett fritidshus i landet låg då på omkring 2,3 miljoner kronor.

Prisförändringar per region

Källa: SCB