Styrelsen för Sparbanken Nord har beslutat att utse Anneli Sjömark till ny verkställande direktör i banken. Anneli Sjömark kommer att efterträda Gunnar Eikeland i samband med årsstämman våren 2023.

Anneli Sjömark kommer närmast från Luleå Kommunföretag AB där hon haft rollen som koncern-vd. Hon har en bred erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet och kommunen med erfarenheter från energisektorn, bank samt revision.

— Vi är glada att vi kunnat rekrytera Anneli med hennes erfarenheter och kompetens, hennes profil stämmer helt överens med den vi sökt för att leda Sparbanken Nord de kommande åren. Hon har visat att hon har ledarskapet vi önskar och de personliga egenskaper som vi tycker stämmer överens med det vi kallar ”sparbanksandan”, säger Jan Jonsson styrelseordförande i Sparbanken Nord.

— Det är med både stolthet och ödmjukhet som jag tackat ja till att tillträda som ny vd för Sparbanken Nord. Att få chansen att tillsammans med alla medarbetare, leda ett sådant starkt och kundfokuserat norrländskt varumärke som Sparbanken Nord in i framtiden är ett uppdrag som jag verkligen ser fram mot och som är oerhört inspirerande, säger Anneli Sjömark.

Anneli Sjömark hälsas varmt välkommen och börjar sin nya tjänst i samband med bankens årsstämma i april 2023.