I Hemnets Köparbarometer för juli månad uppgav 27 procent av köparna att de tror på stigande bostadspriser under de kommande sex månaderna. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan juni månads mätning. Andelen köpare som tror på sjunkande bostadspriser minskade samtidigt med 2 procentenheter. Från 33 till 31 procent i juli.

Sammantaget innebär det en nettosiffra (skillnad mellan andel som tror på stigande respektive sjunkande bopriser) på -4 procentenheter. En ökning med 5 procentenheter sedan juni. Detta kan jämföras med en nettosiffra på -50 procentenheter i juli för ett år sedan eller -57 procentenheter i november då prisförväntningarna hos köparna var som lägst.

Andel köpare som tror på:
stigande priser: 26,6 procent (24,7% föregående månad)
sjunkande priser: 31,0 procent (33,5% föregående månad)
oförändrade priser: 42,5 procent (41,8% föregående månad)

Stockholm och Malmö var de områden där prisökningarna ökade mest i juli. I dessa områden ökade nettosiffran juli med 13 respektive 15 procentenheter jämfört med juni.

Erik Holmberg, Marknadsanalytiker på Hemnet, kommenterar:
“Trots förra veckans räntehöjning från Riksbanken fortsatte prisförväntningarna att stärkas. Räntehöjningar brukar få effekt på prisförväntningarna så detta resultat får ses som ett styrketecken för marknaden. Det följer utvecklingen i övrigt på bostadsmarknaden som under det första halvåret visat på stigande priser trots rådande läge i ekonomin. Lägenhetspriserna var nu i juni endast marginellt lägre än i juni för ett år sedan och i både Stockholms län och kommun är de nu till och med högre än för ett år sedan”.

Köparbarometer
Hemnets Köparbarometer juli